20.06.2012 – Δελτίο Τύπου (για συνεδρίαση Δ.Σ. στις 19.06.2012)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στις 19 Ιουνίου 2012 με δύο θέματα προ ημερήσιας διάταξης και είκοσι ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Ο Δήμαρχος Φλώρινας στην τοποθέτησή του συνεχάρη τους νεοεκλεγέντες βουλευτές και συγκεκριμένα είπε: «Συγχαίρω τους νεοεκλεγέντες βουλευτές Φλώρινας και τους εύχομαι καλή θητεία στο δύσκολο έργο τους. Θέλω επίσης να αναφέρω πως, ως δημοτική αρχή, θα είμαστε στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστεί για το καλό του τόπου μας, για το Δήμο μας. Ελπίζουμε επίσης να σταθούν, από τη μεριά τους, στο πλευρό μας, για να μπορούμε πιο εύκολα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Φλώρινας και να επιτευχθούν οι διεκδικήσεις μας από το κέντρο».

Τα προ ημερησίας διάταξης θέματα είναι:

 1. «Σχετικά με έγκριση του υπ’ αρ. 135/2012 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Ι. Βοσκόπουλο.
  Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων του κ. Καραντζίδη, της κ. Μούσιου και του κ. Μπέλτσου.
 2. «Σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αρ. 30/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας 6-8 μηνών», με εισηγητή τον κ. Ν. Καδρέφη, υπάλληλου Δήμου Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Καραντζίδη.
Τα ημερήσιας διάταξης θέματα είναι: 

 1. «Σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 148,56 € από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας», με
  εισηγήτρια την κα Στεφανία Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 2. «Σχετικά με διαγραφή οφειλετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικον. έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας», με
  εισηγήτρια την κα Στεφανία Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 3. «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Φλώρινας οικον. έτους 2012», με
  εισηγήτρια κα Στεφανία Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 4. «Σχετικά με προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος», με εισηγήτρια την κα Στεφανία Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 5. «Σχετικά με παραχώρηση οικοπέδου στον Δήμο Φλώρινας για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού – Νηπιαγωγείου», με
  εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 6. «Σχετικά με οριστική παραλαβή του έργου: Διαμόρφωση περιφερειακής οδού διασταύρωσης Μελίτης-Τελωνείο Νίκης Δήμου Κάτω Κλεινών», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 7. «Σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 8. «Σχετικά με ορισμό υπολόγου της πράξης: «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα με υπόλογο της πράξης το διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας κ. Κοσμίδη.
 9. Σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής με αρ. πρωτ. 23835/15-6-2012 της προμήθειας του πρόχειρου διαγωνισμού ¨Προμήθεια ενός (1) mini φορτωτή¨», με εισηγητή τον κο Δανιήλ Στεφανόπουλο, υπάλληλο Δήμου Φλώρινας.
 10. «Σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής με αρ. πρωτ. 23836/15-6-2012 της προμήθειας του πρόχειρου διαγωνισμού ¨Προμήθεια οργάνων-εξοπλισμού-σήμανσης παιδικής χαράς¨», με εισηγητή τον κο Δανιήλ Στεφανόπουλο, υπάλληλο Δήμου Φλώρινας.
  Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 11.  «Σχετικά με τροποποίηση της με αριθμ. 163/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών», με εισηγητή τον κο Ν. Καδρέφη, υπάλληλο Δήμου Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Καραντζίδη.
 12. «Σχετικά με έγκριση της υπ΄ αριθμ. 45/2012 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Δ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2012»
  , με εισηγητή τον κο Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 13.  «Σχετικά με συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: ¨Η Δυτική Μακεδονία από την ένταξη στο Ελληνικό κράτος έως σήμερᨻ, με εισηγητή τον κο Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 14.  «Σχετικά με συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: “EDUCATION ACROSS BORDERS”», με εισηγητή τον κο Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων του κ. Ασπρίδη, της κ. Κωτσαλίδου και του κ. Στάιου.
 15. «Σχετικά με επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου “Νέοι Ορίζοντες Σιταριάς”», με εισηγητή τον κο Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς καταψήφισαν ο κ. Ασπρίδης, η κ. Κωτσαλίδου, ο κ. Στάιος και ο κ. Μπαρδάκας.
 16. «Σχετικά με επιχορήγηση του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 17.  «Σχετικά με τη συγκρότηση Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας», με εισηγητή τον κο Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα με τακτικά μέλη τον κ. Κρομμύδα, την κ. Κωτσαλίδου και τον κ. Καραντζίδη και αναπληρωματικά μέλη τον κ. Μπαρδάκα, την κ. Μούσιου και τον κ. Καργκιοζίδη αντίστοιχα.
 18. «Σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»
  , με εισηγητή τον κο Αθανάσιο Μπέλτσο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα με τακτικό εκπρόσωπο το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Βοσκόπουλο και αναπληρωματικό τον Αντιδήμαρχο κ. Μπέλτσο.
 19. «Σχετικά με σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για την εκπόνηση δασικών μελετών», με εισηγητή τον κο Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
  Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Καραντζίδη και ορίστηκε ως τακτικό μέλος ο κ. Αριστείδου με αναπληρωματικό τον κ. Σταυρίδη.
 20. «Σχετικά με ένταξη του Δήμου Φλώρινας στο ¨Σύμφωνο των Δημάρχων¨», με εισηγητή τον κο Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
 21. «Σχετικά με την έκτακτη ετήσια εισφορά του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων», με εισηγητή τον κο Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
  Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα