ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι θα ξεκινήσει η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους βάσει σχετικής εγκυκλίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000€, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000€, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στο Δήμο για την υπαγωγή στη ρύθμιση, το αργότερο εντός 4ων μηνών από τη δημοσίευση της εγκυκλίου και εφόσον επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης μπορεί να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών με σχετική δυνατότητα απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2385044479.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα