Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Δακή η δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση παλαιού γυμνασίου Βεύης», συνολικού προϋπολογισμού 1.343.697,47 €. Το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία- Θράκη», στο οποίο ο Δήμος Φλώρινας έχει προτείνει και έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.295.000,00 € περίπου.
Το έργο αυτό αφορά στη συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του Γυμνασίου της Βεύης και στην εσωτερική αναδιοργάνωση αυτού. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του έργου οι χώροι του υπογείου, του ισογείου και του ορόφου θα διαμορφωθούν κατάλληλα για τη στέγαση του αρχείου, της γραμματειακής υποστήριξης, βιβλιοθήκης και των αιθουσών διδασκαλίας. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και η αξιοποίηση των περιφερειακών κτιρίων.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα