ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου κου Ε. Σταυρίδη στο Πέρασμα, μετά από αναβολή της ίδιας συνεδρίασης στις 21 Νοεμβρίου λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν από τους παρευρισκομένους ήταν δύο και ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο θέμα αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2013 με εισηγήτρια την κα Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, ενώ το δεύτερο αφορά στο νέο ωράριο λειτουργίας υπηρεσίας καθαριότητας Δήμου Φλώρινας με εισηγητή τον κο Ν. Κακιούση, Προϊστάμενο Τμήματος Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας.

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα