Ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Βεβαιώσεων Παραγωγών (παρ.6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 116/08 και άρθρο 94 παρ.2 αριθμ. 31 του Ν.3852/10) και Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος, καλεί τους παραγωγούς του Δήμου Φλώρινας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές να προσέλθουν και να προσκομίσουν στους γραμματείς των τοπικών τους Κοινοτήτων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα