31.08.2012 – Δελτίο Τύπου (ολοκλήρωση στεγάστρου αγοράς)

Ολοκληρώθηκε το έργο «Αποκατάσταση στεγάστρου δημοτικής αγοράς Φλώρινας», συνολικού προϋπολογισμού 63.000,00 €. Το παραπάνω έργο αποτελεί συνέχεια του έργου «Αποξήλωση, συσκευασία και τελική διάθεση στοιχείων αμιάντου στεγάστρου Δημοτικής αγοράς», το οποίο υλοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου του 2012, με συνολικό προϋπολογισμό 40.000,00€.
Το νέο στέγαστρο αφορά στην τοποθέτηση κυματοειδών πλακών ινοτσιμέντου στον ήδη υπάρχοντα μεταλλικό σκελετό, καθώς και την τοποθέτηση επίπεδης ψευδοροφής από διάτρητες μεταλλικές πλάκες.
Με την ολοκλήρωση του έργου έχουν απομακρυνθεί πλέον όλα τα στοιχεία του αμιάντου με το νέο στέγαστρο να εξασφαλίζει την προστασία της δημοτικής αγοράς από τα καιρικά φαινόμενα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα