31.10.2012 – Δελτίο Τύπου ( ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ)

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση φωτιστικών στον κόμβο Λ. Καραμανλή και Μακεδονομάχων, έργο συνολικού προϋπολογισμού 34.440,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το οποίο πραγματοποιήθηκε με διαγωνισμό.
Το έργο αφορά την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδικού ηλεκτροφωτισμού σε ιστούς ύψους 6,5m σε μονούς ή διπλούς βραχίονες και φωτιστικών σωμάτων ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίου σε μονούς βραχίονες ή απολήξεις, σε συνδυασμό με τα φωτιστικά σώματα οδικού ηλεκτροφωτισμού.
Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων έγινε στις βάσεις ιστών φωτισμού, των οποίων την κατασκευή προέβλεψε το έργο «Κατασκευή κόμβου στη συμβολή των Λ. Καραμανλή – Λ. Μακεδονομάχων», με σκοπό την καλύτερη ορατότητα κατά τις βραδινές ώρες στην παραπάνω περιοχή.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα