31.10.2012 – Δελτίο Τύπου (πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Φλώρινας)

Τροποποιήθηκε προσωρινά το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Φλώρινας, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αποκομιδή και να αποφευχθούν φαινόμενα συσσώρευσης απορριμμάτων και δημιουργίας προβλημάτων στην κυκλοφορία κατά τη διαδικασία αποκομιδής.
Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει αλλαγές κυρίως στο κέντρο της πόλης και από τα αποτελέσματα του οποίου θα αποφασιστεί η εφαρμογή του σε μόνιμη βάση ή όχι.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1ο απορριμματοφόρο:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο
Από τις 06:00πμ έως και τις 08:00πμ κέντρο και από τις 08:00πμ έως τις 12:30μμ περιφερειακά της πόλης.
2ο απορριμματοφόρο:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο
Από τις 10:00πμ έως και τις 15:00 περιφερειακά της πόλης και από τις 15:00πμ έως τις 16:30 κέντρο.
1ο απορριμματοφόρο και 2ο απορριμματοφόρο:
Τετάρτη
Από τις 11:00πμ έως και τις 15:00 περιφερειακά της πόλης και από τις 15:00πμ έως τις 17:30 κέντρο και Δημοτική αγορά.
Το πρόγραμμα για την ημέρα της Κυριακής παραμένει ως έχει.
Παρακαλούνται, οι Δημότες της Φλώρινας, όπως προσαρμοστούν στο νέο πρόγραμμα, για την καλύτερη εφαρμογή του και για έναν ακόμα πιο καθαρό Δήμο.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα