Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα τα οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα είναι:
–«Κατανομή ποσού 114.444,63€ από τους ΚΑΠ έτους 2011 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας και ποσών 1.294,06€ και 4.217,66€ για πληρωμή σχολικών τροχονόμων ετών 2010 και 2011 αντίστοιχα», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Αργυρόπουλο, Δημοτικό Συμβούλο Φλώρινας.
–«Εκμίσθωση για υλοτομία λόγω έκτακτης κάρπωσης στο δάσος Παρορίου», με εισηγητή τον Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Δασολόγο του Δήμου Φλώρινας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 • «Σχετικά με την έγκριση της απόφασης 26/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας περί ορισμού Ορκωτών Λογιστών», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Σχετικά με την έγκριση της απόφασης 30/2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας περί καθορισμού θέσεων για Πρακτική Άσκηση Μαθητών ΤΕΕ-ΕΠΑ.Σ.», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς / ανέγερσης α’ κατοικίας σε προβληματική περιοχή σύμφωνα με το Ν.2085/92», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Ν.Π.Π.Σ. Δ. Μελίτης», με εισηγήτρια την κ. Σοφία Παπαδοπούλου, υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Αίτηση του κ. Βάσκου Χαράλαμπου για παράταση υλοτομίας στη συστάδα 4γ του Δημοτικού Δάσους Ακρίτα», με εισηγητή τον Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Δασολόγος του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Αποδοχή όλων των μεταφορικών μέσων- οχημάτων – Μ.Ε. στο νέο Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δανιήλ Στεφανόπουλο, υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων στο νέο γήπεδο Φλαμπούρου», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου « Κόμβος στη συμβολή Λ. Καραμανλή – Λ. Μακεδονομάχων», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργων για την αποπληρωμή τους», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Ασπρίδης ψήφισε κατά.
 • «Σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 8 του ν.1590/1986», με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Παπά, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
  Ομόφωνα ορίστηκε ως εκπρόσωπος ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Καρακόλης με αναπληρωτή του τον κ. Αλεξιάδη Νικόλαο.
 • «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011», με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Παπά, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ασπρίδης, Τσακμάκης, Τσιώκας, Στάιος, Κωτσαλίδου, Καρυπίδης και Απιδόπουλος ψήφισαν κατά.
 • «Αποδοχή επιχορήγησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού χρήσης 2011», με εισηγητή τον κ. Ευάγγελο Παπά, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Έγκριση της απόφασης 23/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση Απογραφής – Ισολογισμού έναρξης», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Έγκριση της απόφασης 25/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού έτους 2011», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Λουκά, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Εορτασμός 99ης Επετείου Απελευθέρωσης της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ασπρίδης, Τσακμάκης και Στάιος ψήφισαν κατά.
 • «Επιχορήγηση του Συλλόγου της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ασπρίδης και Τσακμάκης ψήφισαν κατά.
 • «Επιχορήγηση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Σχετικά με Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου Αχλάδας στο Σύλλογο Α.Σ. Αχλάδας περιόδου 2011-2012», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας..
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Σχετικά με τη Σύσταση Ομάδας Εθελοντών», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 • «Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. Φλώρινας στον Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα