03.10.11-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΛΩΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σε απάντηση του υπομνήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Αλώνων Φλώρινας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Λυπούμαστε αρχικά, για τις ανακρίβειες και αναλήθειες τις οποίες διαδίδετε.
2. Αρμόδιο για τον τρόπο ξύλευσης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας και όχι ο Δήμαρχος Φλώρινας. Συνεπώς που διαπιστώνετε την εκδικητική στάση του Δημάρχου Φλώρινας;
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, αποφάσισε με βάση τη γνωμοδότηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, όπως είθισται συνήθως.
4. Σε παλιότερη συνάντηση μας με τον κ. Αλεξίου, του προτείναμε να αναλάβει ο Δασικός Συνεταιρισμός Αλώνων Φλώρινας, τη ξύλευση για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Αλώνων, κάτι το οποίο αρνήθηκε και για το λόγο αυτό η ξύλευση πραγματοποιείται από τον δεύτερο συνεταιρισμό των Αλώνων, Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αλώνων «ΔΑΣΟΣ».
5. Ο Δήμαρχος Φλώρινας, είναι Δήμαρχος όλων των δημοτών, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα