03.10.11-Δελτίο Τύπου (για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας)

Υπό την προεδρεία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων, προηγήθηκε η ενημέρωση των Συμβούλων από τον Δήμαρχο Φλώρινας, ο οποίος έκανε αναφορά στα εξής:

  • στη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011,
  •  στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας την Παρασκευή 30-09-2011, η οποία ομόφωνα αποφάσισε την παραμονή των κολωνακίων (οριοδεικτών) στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί,
  • στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, οι οποίες είναι πολλές σύμφωνα με τον Καλλικράτη και ασχολείται με πολλά και σημαντικά θέματα για το Δήμο,
  • στην ενημέρωση την οποία είχε, ότι η γραμμή του ΟΣΕ Φλώρινας- Θεσσαλονίκης θα επαναλειτουργήσει, καθώς η γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη είναι πλέον κερδοφόρα και δεν έχει το ίδιο ποσό εξόδων που είχε παλιότερα ο ΟΣΕ,
 Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα τα οποία ψηφίστηκαν, το πρώτο κατά πλειοψηφία, ο κ. Τσιώκας ψήφισε κατά και το δεύτερο ομόφωνα, είναι:
-«Τροποποίηση της αριθ. 138/2011 Απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας εκδηλώσεων παρουσίασης λευκώματος με τίτλο «Δύο Πόλεις, Δύο Λίμνες, μια Ιστορία», με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Κρουσοράτη, υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.
-«Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Νίκο Καδρέφη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 μονίμων υπαλλήλων και Ν.3106/2003 πρώην υπαλλήλου φορέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
3. «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού χρήσης 2011 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Μελπομένη Γερομιχαλού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καρυπίδης, Κωτσαλίδου, Πετκάνης και Τσιώκας, ψήφισαν κατά.
4. «Έγκριση της απόφασης 13/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2011-26/05/2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας (ΔΗ.Κ.Ε.Φ.)», με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λουκά,
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
5. «Έγκριση της απόφασης 3/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μελίτης η οποία αφορά στην έγκριση Ισολογισμού έτους 2010 (από 22/03/2010 έως 31/12/2010) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λουκά, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
6. «Έγκριση της απόφασης 14/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2011-25/05/2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λουκά, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση της απόφασης 5/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάσματος η οποία αφορά στην έγκριση Απολογισμού έτους 2010 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάσματος», με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λουκά,
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση της απόφασης 8/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάσματος η οποία αφορά στην έγκριση Ισολογισμού έτους 2010 (01/01/2010 έως 31/12/2010) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάσματος», με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λουκά, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση της απόφασης 15/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2011-25/05/2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Περάσματος», με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Λουκά, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
10. «Σχετικά με αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νέου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον
κ. Ευάγγελο Σταυρίδη, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικά μέλη ορίστηκαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων κ.κ. Γιώργος Λυγούρας και Γιάννης Μίσκας, με αναπληρωτές τους, τους κ.κ. Γιώργο Συγκελάκη και Γιάννη Δαϊκόπουλο.
11. «Σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. καθώς και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.», με εισηγητή τον Αθανάσιο Μπέλτσο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
12. «Επιχορήγηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο Αριστοτέλης», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Απιδόπουλος, Καρυπίδης, Κωτσαλίδου, Στάιος, Σταύρου και Τσιώκας ψήφισαν κατά.
13. «Σχετικά με τη ψήφιση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γιάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
Στο παραπάνω θέμα οι κ.κ. Καραντζίδης και Πετκάνης ψήφισαν κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα