03.10.11-Δελτίο Τύπου(για συνεδρίαση σχολικών επιτροπών Δήμου Φλώρινας)

Οι Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, συνεδρίασαν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 στο γραφείο του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος των Επιτροπών Γιάννης Βοσκόπουλος, οι αντιπρόεδροι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Βαγγέλης Σταυρίδης και Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, καθώς και τα μέλη των επιτροπών.

 

Τα κύρια θέματα της συζήτησης ήταν:
1. Η Πρόσληψη καθαριστριών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φλώρινας οι οποίες δεν έχουν μόνιμες καθαρίστριες. Συνολικά θα προσληφθούν τριάντα εννέα καθαρίστριες, για το χρονικό διάστημα 2011-2012.
2. Η ανακατανομή της πρώτης επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών. Ήδη, την Παρασκευή 30-09-2011 έγινε η κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των σχολικών μονάδων.
3. Ο ορισμός Επιτροπής η οποία θα αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιτροπών, προκειμένου να γίνει η ανάληψη των υπολοίπων των χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες, προκειμένου να μεταφερθούν όλα τα χρήματα στην συνεργαζόμενη Τράπεζα.
4. Η επικύρωση των συμβουλίων της σχολικής κοινότητας.
5. Αποφασίστηκε να κλείσουν οριστικά τα κτίρια των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες συγχωνεύθηκαν, προκειμένου να μην υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση θα αποφασιστεί η χρήση τους για άλλους σκοπούς.
6. Αποφασίστηκε να γίνει η παραχώρηση χρήσης αιθουσών και γυμναστηρίων των σχολείων σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους.
7. Τέλος, αποφασίστηκε ομόφωνα, να παραχωρηθεί το Δημοτικό Σχολείο του Σ.Σ. Ιωαννίδη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φλώρινας, ύστερα από σχετικό αίτημά του. Η παραχώρηση αυτή, θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των μαθητών και των γονέων του σχολείου, για να έχουν τα παιδιά ένα δικό τους άνετο χώρο και όχι να στεγάζονται μαζί με άλλο σχολείο, σε δύο μόνο αίθουσες χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Η παραχώρηση του σχολείου, θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων στους χώρους του.
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε στα μέλη των Επιτροπών, ότι απαιτείται σημαντική και υπεύθυνη δουλειά από όλους, προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά οι σχολικές μονάδες του Δήμου Φλώρινας και να μην παρατηρηθούν φαινόμενα περιττών δαπανών και υψηλού λειτουργικού κόστους και χρεών, όπως συνέβη κατά το παρελθόν.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα