05.07.11-Δελτίο Τύπου (για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Φλώρινας)

Υπό την Προεδρεία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 04 Ιουλίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξή του και ένα εκτός αυτής.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων, ο κ. Δήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των επικεφαλής της μειοψηφίας λέγοντας τα εξής:
1. Στον κ. Αιμίλιο Ασπρίδη
« Λυπάμαι γιατί η συμπεριφορά σας με αναγκάζει να κάνω μικροπολιτική και να απαντήσω, με τον ίδιο τρόπο που με ρωτήσατε. Το πώς λειτουργήσατε κ. Ασπρίδη, αφορά εσάς και όχι εμάς. Εμείς λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχοντας ως στόχο την επίλυση των προβλημάτων των συνδημοτών μας και γι’ αυτό κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του λαού της Φλώρινας. Άλλωστε θα κριθούμε στο τέλος αυτής της θητείας.

Για την υλοτομία πρέπει να σας πω ότι υπήρξε ιδιαίτερο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, παλαιότερα οι πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων συντάσσανε μια κατάσταση με τους δικαιούχους στην οποία έβαζαν όποιους ήθελαν. Γι’ αυτό είπαμε να ακολουθήσουμε μια μέθοδο στην οποία να υπάρχει αξιοκρατία. Έτσι, ζητήσαμε από τους Προέδρους να μας φέρουν τις καταστάσεις τους, ακολούθως ορίσαμε τους αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι και ανέλαβαν την ανάρτηση των καταστάσεων των δικαιούχων στα κοινοτικά καταστήματα και στα καφενεία των χωριών, για να μπορούν να κάνουν ενστάσεις οι κάτοικοι τους. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξε ένας αριθμός ανθρώπων που δεν είχαν συμπεριληφθεί και έκαναν ενστάσεις, ενώ υπήρχαν ακόμα και πεθαμένοι στις καταστάσεις των δικαιούχων. Αφού τελείωσε η διαδικασία αυτή, ολοκληρώσαμε σήμερα των ορισμό των υπευθύνων για κάθε Τοπική Κοινότητα καθώς και τον ορισμό των συνεργείων για την υλοτομία. Από εκεί και πέρα το Δασαρχείο θα προχωρήσει στην υπόλοιπη διαδικασία.
Εμείς κάναμε την πρόταση μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να εξασφαλίσουμε και σωστή και ελεγχόμενη τιμή, αλλά και να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Κάνετε μικροπολιτική κ. Ασπρίδη με τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΦ. Δεν έχει υπάρξει αύξηση των τιμολογίων όπως αφήνετε να εννοηθεί. Η μείωση θα γίνει και πολύ σύντομα μάλιστα.
Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ολοκληρώθηκε μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία. Ο Οργανισμός έπρεπε να ολοκληρωθεί και να ψηφιστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δε σας κρύβω ότι μας ενημέρωσαν ότι και να μην ψηφιστεί ο Οργανισμός δεν θα πείραζε, καθώς υπάρχουν πολλές ακόμα εγκύκλιοι που θα πρέπει να συμπεριληφθούν και που δε μας έχουν ακόμα σταλεί. Επειδή όμως έπρεπε να ψηφίσουμε τον Οργανισμό, τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα και τον ψηφίζουμε σήμερα. Να πω ακόμα ότι σύντομα και ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου, ενδέχεται να υπάρξει τροποποίηση του Οργανισμού.
Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ, σας πληροφορώ ότι όσες μελέτες είναι έτοιμες τις στέλνουμε για ένταξη. Όσες δεν είναι, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την ωρίμανσή τους και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και άλλες ολοκληρωμένες μελέτες. Δυστυχώς η προσαρμογή στον Καλλικράτη έχει πολλές δυσκολίες».
2. Στην κ. Όλγα Μούσιου
«Συνεργασία υπάρχει κ. Μούσιου με τους Αντιπεριφερειάρχες. Για το δρόμο Αρμενοχώρι- Παπαγιάννη έχετε δίκιο. Ο δρόμος είναι σε άσχημη κατάσταση. Ήδη κάναμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις και με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, θα μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστικότερες διορθώσεις και σ’ αυτό τον άξονα, αλλά και σε άλλους κεντρικούς άξονες της αρμοδιότητας μας.
3. Στον κ. Βασίλη Καραντζίδη
«Κ. Καραντζίδη έχετε δίκιο. Έχουν συσταθεί διάφορες επιτροπές με σκοπό τη διεκδίκηση και την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων για τη Φλώρινα. Έχουμε ορίσει και την αρμόδια επιτροπή υγείας για να προτείνει λύση για το νοσοκομείο, η οποία εντός της εβδομάδας θα μας καταθέσει τις προτάσεις της.
Επίσης, είχαμε ορίσει και μια επιτροπή για τα γενικότερα προβλήματα του Δήμου μας αποτελούμενη από τους επικεφαλής των συνδυασμών και είχε αναλάβει ο κ. Ασπρίδης να καταγράψει όλα τα προβλήματα και να μας τα φέρει. Όταν λοιπόν μας τα φέρει ο κ. Ασπρίδης, τότε εσείς και ο κ. Ασπρίδης θα ετοιμάσετε το έγγραφο για να κλείσουμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Καραντζίδης ψήφισε κατά, είναι:
«Υποβολή Πρότασης στην Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη ‘Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας’ του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) του ΕΣΟΑ 2007-2013”», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Κόμβος στη συμβολή Λ. Καραμανλή- Λ. Μακεδονομάχων» αναδόχου Ζεύξη Α.Τ.Ε.», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
2 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση χειμάρρων εντός οικισμών», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
3 «Σχετικά με τροποποίηση χρηματοδότησης κωδικού προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Κρουσοράτη, Υπάλληλος του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
4 «Σχετικά με την έγκριση μετακίνησης του αποφρακτικού μηχανήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. εκτός των σημερινών ορίων και χρέωση των δαπανών που προκύπτουν», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Κρουσοράτη, Υπάλληλος του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
5 «Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστοτέλη Γεωργιάδη, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.
6 «Έγκριση της απόφασης 29/2011 του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Φ. η οποία αφορά στην έγκριση του Απολογισμού- Ισολογισμού οικονομικού έτους 2010», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Αλεξιάδη, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
7 «Υποβολή πρότασης στην ανοιχτή Πρόσκληση 38 «Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση» του Ε.Π. « Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
8 «Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Καραντζίδης, Σαχινίδης, Πετκάνης, Σταύρου και Μούσιου ψήφισαν κατά και ο κ. Ασπρίδης αποχώρησε από την αίθουσα προσβάλλοντας με εκφράσεις απειλητικές το προεδρείο και τους συμβούλους της πλειοψηφίας .
9 «Άδεια πρόσβασης στα Αρχεία του Δήμου Φλώρινας από φοιτητές πτυχιακής εργασίας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
10 «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Ομόφωνα ορίστηκαν οι ως εκπρόσωποι του Δήμου ως τακτικά μέλη οι Βοσκόπουλος Γιάννης, Δημήτρης Λουκάς, Όλγα Μούσιου με αναπληρωτές τους, τους Άρη Αριστείδου, Χρήστο Μπαρδάκα και Τραϊανό Πετκάνη.
11 «Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
12 «Ψηφιοποίηση –φύλαξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, συνεργασία με Γ.Α.Κ. αρχεία Φλώρινας και ορισμός υπαλλήλου συνδέσμου με Γ.Α.Κ. αρχεία Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
13 «Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νέου Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.
14 «Ορισμός μέλους για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων», με εισηγητή τον κ. Ιωάννη Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
Ομόφωνα ορίστηκε ως αναπληρωτής του Δημάρχου και Πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων, ο Αντιδήμαρχος κ. Άρης Αριστείδου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα