06.12.11-Δελτίο Τύπου (για Συνεδρίαση Δ.Σ. στις 05.12.11)

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με εισηγήτρια την κα Μούσιου ήταν: «Πώληση των μονάδων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε ιδιώτες».
Για το παραπάνω θέμα αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση ενός ψηφίσματος στο οποίο θα υπάρχει η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, το οποίο θα συνταχθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Νικόλαο Καρυπίδη, Νικόλαο Ευαγγέλου και Τραϊανό Πετκάνη.
Ο κ. Δήμαρχος στην τοποθέτησή του για το θέμα είπε:
«Φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ, όταν σας ενημέρωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες, γελούσατε. Βρισκόμαστε τώρα μπροστά από ένα τετελεσμένο γεγονός. Την ερχόμενη Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου 2011 θα γίνει σύσκεψη των φορέων, με σκοπό την οργάνωση μιας μαζικής κινητοποίησης. Άποψή μου είναι, ότι μπορούμε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα, να καταδικάσουμε ομόφωνα την ενέργεια της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και του συγκεκριμένου Υπουργείου να ξεπουλήσει τις μονάδες της Φλώρινας και του Αμυνταίου.

Υπάρχει όμως και η θέση της Δ.Ε.Η. την οποία θα μπορούσαμε να συμμεριστούμε. Τι λέει η θέση αυτή; Να μην πουληθούν μονάδες της Δ.Ε.Η. οι οποίες είναι ήδη σε λειτουργία. Εάν επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η απελευθέρωση της ενέργειας από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση του λιγνίτη, τότε να κατασκευαστούν νέες μονάδες από ιδιώτες ή με τη συνεργασία ιδιωτών και της Δ.Ε.Η. Διότι όταν θα κατασκευαστεί μια καινούρια μονάδα που στοιχίζει 1 δις περίπου, τότε 500 εκ. θα επενδύσει ο ιδιώτης και 500εκ. θα επενδύσει η Δ.Ε.Η. Όχι όμως τη μονάδα του 1,5 δις να την πουλάμε για 200.000.000,00€. Αυτό είναι σαν να δίνουμε προίκα σε ιδιώτες.
Νομίζω, ότι πρέπει να είναι ομόφωνο ψήφισμα και με βάση τα αποτελέσματα της σύσκεψης να κινηθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα». 
1. «Έγκριση αποζημίωσης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., λόγω συνταξιοδότησης», με εισηγητή τον κ.
Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.
3. «Σχετικά με τη διαδρομή Φορτηγών Λιγνιτωρυχείων Αχλάδας Α.Ε.», με εισηγήτρια την κ.
Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
4. «Τροποποίηση της αριθ. 100/2011 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπολόγων, για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων έτους 2011», με εισηγητή τον κ.
Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
5. «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 25.208,00 ευρώ και τροποποίηση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2011», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
6. «Σχετικά με αίτηση Δημοτικής Υπαλλήλου για επιδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας σε προβληματική περιοχή (άρθρ.10 του Ν. 3320/2005 Φ.Ε.Κ. 48/2005 τ.Α)», με εισηγητή τον κ.
Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
7. «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 51,85 ευρώ στον κ. Οικονομίδη Γιάννη του Πέτρου, επιστροφή από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
8. «Σχετικά με την κατανομή ποσού 114.444,63 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2011 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας και ποσού 3.514,72 ευρώ για πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων έτους 2011», με εισηγητή τον κ. Γ. Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
9. «Έγκριση της απόφασης 28/2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
10. «Έγκριση της απόφασης 26/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης “Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων” από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
11. «Έγκριση της απόφασης 24/2011 του Δ.Σ. της κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2011», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Μούσιου, Ασπρίδης, Τσακμάκης, Τσιώκας, Στάιος, Σαχινίδης, Σταύρου και Καραντζίδης ψήφισαν κατά.
12. «Σχετικά με την έγκριση του έργου ‘ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ», με εισηγητή τον κ.
Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
13. «Σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου, ως εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στη Συμβουλευτική Επιτροπή της Δ.Α.ΣΤΑ για τη δράση ‘Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας’ Δ.Α.ΣΤΑ. που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Μούσιου, Ασπρίδης, Τσακμάκης, Τσιώκας, Στάιος, Ακριτίδης, Σαχινίδης, Σταύρου και Καραντζίδης ψήφισαν κατά.
14. «Σχετικά με έγκριση επιχορήγησης της Στέγης Φιλοτέχνων Φλώρινας- Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Ασπρίδης, Τσακμάκης, Καρυπίδης, Σαχινίδης, και Αργυρόπουλος ψήφισαν κατά.
15. «Σχετικά με τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένης στη ζωή του Γιάννη Ρίτσου», με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Ασπρίδης, Τσακμάκης, Τσιώκας και Στάιος ψήφισαν κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα