07.10.11-Δελτίο Τύπου(συνάντηση Δημάρχου με Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας)

Με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας συναντήθηκε την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2011 ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος στο γραφείο του.
Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών κατέθεσε στον κ. Δήμαρχο υπόμνημα με αιτήματα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Φλώρινας, για τη μεταφορά των μαθητών που από τον Ιανουάριο του 2012 θα είναι στις αρμοδιότητες του Δήμου, για την αξιοποίηση των σχολικών μονάδων οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον, για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου και 11ου Νηπιαγωγείου στη Φλώρινα, αλλά και για την ίδρυση σχολικού μουσείου σε κτίριο καταργηθέντος σχολείου.
 

Ο κ. Δήμαρχος απαντώντας, ανέφερε ότι ο Δήμος Φλώρινας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και ότι οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την επίλυση των κτιριακών προβλημάτων των σχολικών μονάδων, θα ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
Για τη μεταφορά των μαθητών, δήλωσε ότι ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και με τη νέα χρονιά τα όποια προβλήματα υπάρχουν, θα επιλυθούν άμεσα. Για την αξιοποίηση των σχολικών μονάδων που έχουν συγχωνευτεί και δεν χρησιμοποιούνται, οι σχολικές επιτροπές του Δήμου Φλώρινας που συνεδρίασαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, αποφάσισαν αρχικά την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου του Σ.Σ. Ιωαννίδη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Φλώρινας, ενώ υπάρχει η σκέψη να παραχωρηθούν και άλλες σχολικές μονάδες σε συλλόγους και φορείς του Δήμου, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Όσον αφορά την κατασκευή του Σχολικού μουσείου, αφού εξετασθεί πιο σχολικό κτίριο είναι κατάλληλο, θα παραχωρηθεί στον Σύλλογο για τον σκοπό αυτό.
Σχετικά με την κατασκευή των νέων σχολικών μονάδων στο Δήμο Φλώρινας, ο κ. Βοσκόπουλος δήλωσε ότι γίνεται προσπάθεια σε συνεργασία με τον ΟΣΚ, ώστε να προχωρήσει η κατασκευή αυτών.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα