22.03.11-Δελτίο Τύπου (Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης)

Υπό την Προεδρεία του Αντιδημάρχου Φλώρινας και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, κ. Βαγγέλη Σταυρίδη, συνεδρίασε για πρώτη φορά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011, με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Γιάννης Βοσκόπουλος, καλωσόρισε τα μέλη της επιτροπής και τους ευχήθηκε καλό και δημιουργικό έργο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, είναι:
1. Ενημέρωση και συζήτηση επί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
2. Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2011.
3. Διαβούλευση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2011.
Να σημειωθεί ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας, αποτελείται από σαράντα πέντε μέλη, φορείς και πολίτες του Δήμου Φλώρινας, ενώ οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι εξής:
• Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
• Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.
• Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
• Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα