ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμβούλιο ένταξης μεταναστών συγκροτεί ο Δήμος Φλώρινας, το οποίο θα αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Δήμου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010, σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών», ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Τo Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Φλώρινας, αποτελείται από επτά μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως μέλη ορίζονται

  • Δημοτικοί Σύμβουλοι,
  • Εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδόθηκε με την 106/2011 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
  • Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Φλώρινας, δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

Προκειμένου ο Δήμος Φλώρινας να προβεί στην συγκρότηση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών», καλεί εκπρόσωπους φορέων μεταναστών με έδρα το Δήμο Φλώρινας και κοινωνικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2011, προκειμένου να γίνει η συγκρότηση του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών», στη Γραμματεία του Δήμου Φλώρινας και της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα