25.10.11-Δελτίο Τύπου (συνεδρίαση Δ.Σ.)

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο καταψηφίστηκε ομόφωνα είναι:

  •  «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας και Συνοδών Έργων (Ορυχείο Νότιου Τομέα) με φορέα τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Φλώρινας.

 
Το παραπάνω θέμα συζητήθηκε προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας να γνωμοδοτήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα πάρει και την οριστική απόφαση για την έγκριση ή όχι των περιβαλλοντικών όρων.
Πριν τη συζήτηση του θέματος, ενημερώθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τις γνωμοδοτήσεις των Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας, Μελίτης και Σκοπού, οι οποίες ήταν όλες αρνητικές για τη λειτουργία τρίτου ορυχείου στην περιοχή τους, καθώς αυτό θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης τους.

    Αναζήτηση

    Επόμενες Εκδηλώσεις

    Νέα άρθρα