28.12.11-Δελτίο Τύπου (ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 28-12-2011)

 

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με δύο θέματα εκτός ημερήσιας και 18 στην ημερήσια διάταξη.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων, συζητήθηκε ο αποχιονισμός του Δήμου Φλώρινας.

Ο κ. Δήμαρχος στην τοποθέτησή του είπε:
« Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας. Επίσης, θα ήθελα να συλλυπηθώ τον κ. Σίπκα για την απώλεια της συζύγου του.
Την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόμουν στην Αθήνα, μαζί με το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, όπου συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Παπακωνσταντίνου. Στη συνάντηση αυτή, συζητήσαμε για τον Τοπικό Πόρο, για το λιγνιτόσημο, για το οποίο έχουμε μια υπόσχεση από τον Υπουργό ότι θα μας δοθεί, για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, για τις οποίες μας είπε ότι είναι στο μνημόνιο και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Θα έχουμε άλλη μια συνάντηση την Τρίτη 03 Ιανουαρίου 2012, για όλα τα θέματα της ενέργειας της περιοχής μας. Αυτό που του είπαμε είναι ότι πρέπει να λάβει υπόψη του τις θέσεις τα
της Τοπικής Κοινωνίας.

Ανέφερα επίσης στον κ. Υπουργό, ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την τηλεθέρμανση της Φλώρινας και σε περίπτωση που πουληθεί ο ΑΗΣ Μελίτης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία και η επιχορήγηση της τηλεθέρμανσης της Φλώρινας».
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

1. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 3γ και 5β του δημοτικού δάσους Αλώνων», με εισηγητή το Δρ. Γιάννη Μουντούση, αναπληρωτή Προϊστάμενου του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας Δήμου Φλώρινας.
Για το παραπάνω θέμα, ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ο Δήμος Φλώρινας για τη συγκεκριμένη απόφαση συμφωνεί να δοθεί στους δύο συνεταιρισμούς Αλώνων, για να μη ζημιωθεί κανένας από τους δύο συνεταιρισμούς.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

2. «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011», με εισηγητή τον κ. Δήμο Χαρίτου, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2011 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ.
Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.

2. «Επανακαθορισμός ειδικοτήτων για προσλήψεις στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ν. Καδρέφη, Υπάλληλο του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.

3. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Πλακόστρωση δρόμων με ορθογωνισμένες πλάκες 5 εκ. στην Τ.Κ. Δροσοπηγής Ενότητας Περάσματος», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

4. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας στο νέο πάρκο (πρώην γήπεδο Φλώρινας)», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

5. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδού Ολυμπιάδος Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

6. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Άνω Κλεινών Δημοτική Κοινότητα Κ. Κλεινών», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

7. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Καλλιέργεια δύο πηγών και μεταφορά πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης στην Τ.Κ. Άνω Κλεινών Δημοτικής Ενότητας Κ. Κλεινών», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

8. «Σχετικά με οριοθέτηση ρέματος στην Τ.Κ. Τροπαιούχου», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Για το παραπάνω θέμα αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κ. Μούσιου ήταν κατά της αναβολής του θέματος.

9. «Σχετικά με παραλαβή της μελέτης Ανάπλασης Λεωφόρου Μοναστηρίου», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

10. «Σχετικά με παραλαβή της μελέτης: «Νέα γέφυρα Υδρούσας», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικό μέλος στην επιτροπή παραλαβής ορίστηκε ο κ. Αλεξιάδης με αναπληρωτή του τον κ. Ζαέκη.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

11. «Σχετικά με παραλαβή της μελέτης: «Διευθέτηση κοίτης ποταμού Φλαμπούρου», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Ως τακτικό μέλος στην επιτροπή παραλαβής ορίστηκε ο κ. Αλεξιάδης με αναπληρωτή του τον κ. Ζαέκη.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

12. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: Περιβαλλοντική μελέτη νέας γέφυρας Υδρούσας», με εισηγήτρια την Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

13. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη διευθέτησης κοίτης ποταμού Φλαμπούρου», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

14. «Σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Προμήθεια – Κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας Τ.Κ. Αμμοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Περάσματος», με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

15. Για την «κατακύρωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2011-2012 », με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

16. Η «έγκριση της απόφασης 40/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.

17. «Σχετικά με την τουριστική προβολή του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
18. «Σχετικά με νομιμοποίηση κινήσεων του ενιαίου λογαριασμού του Δήμου Φλώρινας και των λογαριασμών του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ι. Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα