31.03.11-Δελτίο Τύπου (για την συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30 Μαρτίου 2011)

Μια ειδική και μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011, υπό την Προεδρεία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου.
Το θέμα της ειδικής συνεδρίασης το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα είναι:
 «Εισηγητική Έκθεση Απογραφής Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Απογραφής.


Για την απογραφή ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται με την 74445/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος. Κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρίσκονταν και ο ορκωτός ελεγκτής κ. Βασίλειος Βαρλάμης, ο οποίος και ήταν και υπεύθυνος για τον έλεγχο της απογραφής. Ο Δήμαρχος Φλώρινας, κ. Γιάννης Βοσκόπουλος απαντώντας σε τοποθετήσεις των εκπροσώπων της μειοψηφίας κατά τη συζήτηση του θέματος είπε: «Όπως ανέφερε πολύ σωστά και η κ. Μούσιου, διαβάζοντας κάποιος την απογραφή αυτή , σχηματίζει την εντύπωση ότι ο νέος Δήμος Φλώρινας, ξεκινάει με ένα σημαντικό απόθεμα των 3.725.181,61€. Δηλαδή ο Δήμος μας έχει λεφτά. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ζήτησα από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ. Βαρλάμη, να μου αναλύσει και να μου εξηγήσει τη σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ο Δήμος μας έχει 3.725.181,61€. Και μου είπε ότι τα χρήματα αυτά υπάρχουν κατατεθειμένα στις τράπεζες. Και στην ερώτηση μου εάν χρωστάμε τίποτα, μου έκανε την ακόλουθη ανάλυση: τα διαθέσιμα χρήματα είναι 3.725.181,61€, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Φλώρινας είναι 2.716.582,86€. Άρα το υπόλοιπο που μένει στον Δήμο είναι 1. 008.598,75€. Είναι όμως αυτό το τελικό υπόλοιπο μας; Όχι, δεν μένουν ούτε τόσα χρήματα στη διάθεση του Δήμου. Στην απογραφή δεν έχουν συμπεριληφθεί οι συμβάσεις των έργων που εκκρεμούν να πληρωθούν. Από μια πρώτη έρευνα που έχουμε κάνει, και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σας δοθεί μια ανάλυση όλων των υποχρεώσεων μας που δεν έχουν συμπεριληφθεί εδώ, υπάρχουν συμβασιοποιημένα έργα της τάξεως του 1.000.000,00€ περίπου που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην απογραφή. Άρα εάν εκτελεστούν τα έργα αυτά, θέλουμε 1.000.000,00€ περίπου για την πληρωμή τους. Άρα από το υπόλοιπο του 1.008.598,75€, μας μένουν περίπου 8.000,00€. Όμως, δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα που πρέπει να καλύψουμε. Ρωτήσαμε τη ΔΗΚΕΦ, να μας ενημερώσει για τις υποχρεώσεις έχει προς τρίτους. Η ΔΗΚΕΦ, έχει προχωρήσει σε κάποιες συμβάσεις για μελέτες που χρειάζονται και οφείλει γι’ αυτές 600.000,00€ περίπου. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί και το χρέος των 80.000,00€ περίπου για μισθούς άλλα έξοδα. Ακόμα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του πρώην Δήμου Περάσματος έχει αρνητικό ισολογισμό 300.000,00 € περίπου. Άρα αν προσθέσουμε όλα τα παραπάνω φτάνουν στο ποσό των 2.000.000,00€ περίπου. Συνεπώς αντί του 1. 008.598,75€, το οποίο είχαμε υπόλοιπο, χρωστάμε περίπου 1.000.000,00€. Άρα ο Δήμος Φλώρινας, ξεκινάει με έλλειμμα και όχι με ένα καλό απόθεμα. Όσον αφορά τον ορισμό της επιτροπής απογραφής, αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδόθηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 2010, με αριθμό πρωτοκόλλου 74445 και στο άρθρο 2 αναφέρει: «….Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής. Στους Δήμους που προέρχονται από συνένωση ΟΤΑ, καθώς και στους Δήμους που δεν εφαρμόζεται Κλαδικό λογιστικό σχέδιο, συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου Επιτροπή Απογραφής έως 31 Ιανουαρίου 2011, η οποία αποτελείται από…» και αναφέρει από ποιους αποτελείται. Συνεπώς κ. Μούσιου, η συγκρότηση της επιτροπής απογραφής έγινε σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού. Με τα όσα μας είπατε κ. Ασπρίδη, μας κάνετε να πιστέψουμε ότι συμβαίνουν δύο τινά, ή ότι δεν γνωρίζετε από ισολογισμούς και βλέπετε για πρώτη φορά ισολογισμό ή δεν διατελέσατε Δήμαρχος. Αυτό με λυπεί αφάνταστα. Διότι δεν μπορεί να λέτε ότι τα υπόλοιπα των σχολικών επιτροπών είναι χρήματα του Δήμου. Τα χρήματα των παιδικών σταθμών είναι χρήματα δικά τους. Όσα χρήματα έρχονται για τις σχολικές επιτροπές πάνε σε αυτές. Δεν έρχονται τα χρήματα αυτά για τις υποχρεώσεις του Δήμου. Διετελέσατε 12 χρόνια Δήμαρχος, και άλλα 18 Κοινοτάρχης. Ασχολείστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση 30 χρόνια, είναι δυνατόν να μην γνωρίζετε που πάνε τα χρήματα αυτά; Αναφερθήκατε ακόμα στα έσοδα από τρίτους. Τα έσοδα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο 1.283.408,05€. Είναι τα έσοδα τα οποία αναμένουμε από τους Δημότες. Δεν έχουμε άλλους χορηγούς. Στα 3.725.181,61€, έχουν συμπεριληφθεί και τα χρήματα αυτά. Δεν περιμένουμε άλλο εισόδημα. Τα 3.725.181,61€ είναι καταθέσεις, δεν είναι τακτικά έσοδα. Όλοι έχουμε μπροστά μας τον πίνακα του ισολογισμού, τον οποίο μας έδωσε ο κ. Βαρλάμης και στον οποίο αναφέρει χρηματικά διαθέσιμα ανά κατηγορία και ανά Δημοτική Ενότητα. Και λέει: Δημοτική Ενότητα Φλώρινας: Τακτικά: 349.000,00€, Έκτακτα ανειδίκευτα 309.000,00€, Έκτακτα ειδικευμένα 2.490.000,00€. Άρα το ποσό των 3.725.181,61€, δεν είναι μόνο τα τακτικά έσοδα όπως αναφέρει ο κ. Ασπρίδης. Είναι το ταμειακό υπόλοιπο όλων των Δήμων. Κανένας δεν είπε κ. Ασπρίδη ότι τα έργα τα οποία γίνανε έγιναν αυθαίρετα. Τα έργα προγραμματίστηκαν, όπως για παράδειγμα τα έργα που έγιναν με τον ΘΗΣΕΑ και από άλλα προγράμματα. Τα προγράμματα όμως αυτά, δεν προχωράνε σε πληρωμές. Και σας έχω ενημερώσει και παλιότερα ότι πολύ από τους αναδόχους έχουν σταματήσει την υλοποίηση των έργων τους, διότι είναι απλήρωτοι και θα προχωρήσουν στην έκδοση ενταλμάτων πληρωμής. Αυτή τη στιγμή ο ΘΗΣΕΑΣ δεν πληρώνει. Θα πληρώσει μόνο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2009. Από εκεί και πέρα θα πληρώνει ανάλογα με τα χρήματα τα οποία θα έχει. Αυτοί που θα εκδώσουν εντολές πληρωμών και θα προχωρήσουν σε κατασχέσεις δεν πρέπει να πληρωθούν; Όλοι αυτοί από το ταμείο του Δήμου θα πληρωθούν. Μου λέτε κ. Ασπρίδη, ότι θα πρέπει να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που αναλαμβάνουμε ένα Δήμο πολύ καλό. Εγώ θα χαιρόμουν να είχατε πάρει δάνεια και να είχατε κάνει πολλαπλάσια έργα για το διευρυμένο Δήμο της Φλώρινας. Δεν αναφέρθηκα στον αν πήρε δάνεια κανείς και γιατί τα πήρε. Δεν αναφέρθηκα στον κ. Τσακμάκη να του πω ότι πήρε 1.000.000,00€ περίπου δάνειο τι το έκανες. Πολύ καλά έκανε. Πήρε ένα δάνειο και ετοίμασε μελέτες οι οποίες θα αποδώσουν πολλαπλά στην περιοχή μας. Απλώς εγώ ανέφερα ότι η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα ότι ο Δήμος Φλώρινας έχει στο ταμείο του 3.725.181,61€, είναι πλασματική γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Αυτό αναλύω. Σήμερα με τις υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος Φλώρινας, είναι μείον 1.000.000,00€. Φυσικά θα προγραμματίσουμε έργα. Αναφερθήκατε και στην ΣΑΤΑ. όλοι γνωρίζουν ότι η ΣΑΤΑ έρχεται τμηματικά. Δεν έρχεται την πρώτη του έτους όλο το ποσό. Άρα προγραμματίζουμε σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Αυτό που λέει ακολουθήσαμε. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό». Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας του θέματος της ειδικής συνεδρίασης, ξεκίνησε η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα. Το κατεπείγον των θεμάτων, υπόκειται στο γεγονός ότι έπρεπε να ληφθεί απόφαση για τα συγκεκριμένα θέματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και λόγω μη πραγματοποίησης τακτικής συνεδρίασης, ήταν επιτακτική η ανάγκη για την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:  «Επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον Δήμαρχο Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλο. Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.  «Εκδήλωση ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ “4η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1944” την Κυριακή 03 Απριλίου 2011 στο Τοπικό Διαμέρισμα Δροσοπηγής», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας. Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.  «Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεως με τη Στέγη Φιλοτέχνων “Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας”», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας. Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.  «Συνδιοργάνωση Ημερίδας με Τίτλο “Τα Παιδιά της Φρειδερίκης” με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας. Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καρυπίδης ψήφισε κατά. Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα