Παραδόθηκαν στον Δήμο Φλώρινας δύο νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα οχήματα

Παραδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στον Δήμο Φλώρινας δύο νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα.
Πρόκειται για απορριμματοφόρα χωρητικότητας 6,0 m3 και 12m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη χρήση τους από το εργατικό δυναμικό του Δήμου. Με την προμήθεια των δύο απορριμματοφόρων ο Δήμος Φλώρινας αποκτά επάρκεια σε εξοπλισμό για την ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση προγραμμάτων χωριστής συλλογής των αστικών βιοαποβλήτων.
“Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες, καθώς και η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου, για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου του Δήμου” δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης.
Η προμήθεια χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής.

 

Παραδόθηκαν στον Δήμο Φλώρινας δύο νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα οχήματα Παραδόθηκαν στον Δήμο Φλώρινας δύο νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα οχήματα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα