01.10.2014 – Φθινοπωρινά Προγράμματα της Σχολής Γονέων Ν. Φλώρινας

parents imageΦθινοπωρινά Προγράμματα της Σχολής Γονέων Ν. Φλώρινας

Μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς συνεχίζουν τη λειτουργία τους και τα επιμορφωτικά προγράμματα των Σχολών Γονέων από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε όλους τους νομούς της χωράς καθώς και στο Ν. Φλώρινας. Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν από εξειδικευμένους επιστήμονες και απευθύνονται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις).

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Οι ημέρες και οι ώρες του προγράμματος θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης των εκπαιδευομένων με τους εκπαιδευτές. Τα προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα σε διάφορα σχολεία και άλλες δομές του Νομού και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 2014.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :

 

 

 • Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
 • Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
 • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
 • Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
 • Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου
 • Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
 • Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
 • Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
 • Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
 • Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
 • Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

1. Σύγχρονη οικογένειαδιάρκειας 50 ωρών
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειαςδιάρκειας 50 ωρών
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησηςδιάρκειας 25 ωρών
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματαδιάρκειας 25 ωρών
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδεςδιάρκειας 25 ωρών

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα καθώς και οι διευθυντές σχολείων, οι σύλλογοι γονέων, σύλλογοι φοιτητών και όποιος άλλος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με την Υπεύθυνη της Σχολής Γονέων Ν. Φλώρινας, Σταυρούλα Λιάρου, Τηλ. 6986560099, e-mail: stavliarou@gmail.com. Σελίδα ενημέρωσης στο FB: https://www.facebook.com/pages/Σχολή-Γονέων-Νομού-Φλώρινας. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 111, Φλώρινα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15/10/2014. Στις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα