03.03.2015 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (Foto)

04032015 1ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά συνεδρίασε τη Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δεκαεννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:«Έγκριση της υπ’αριθ. 33/2015 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΦ».
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Δ΄ Τριμήνου 2014», με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2015»,
με εισηγήτρια την κα Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της Προμήθειας Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Φλώρινας από την ένωση εταιριών ¨CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε.¨», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
4. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ομόφωνα ορίστηκαν οι κ.κ. Ευαγγέλου Νικόλαος, Σερίδης Πέτρος, Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος και Δημόπουλος Θεόδωρος.
5. «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Ομόφωνα ορίστηκαν οι κ.κ. Θεοφανίδης Δημήτριος, Σίπκας Αντώνιος, Δούμτσης Νικόλαος και Τσορμπάρης Άκης.
6. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
7. «Έγκριση διάθεσης πίστωσης επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που δεν ολοκληρώθηκαν το 2014», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Ρασάικος Τραϊανός και η κα Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα ψήφισαν κατά.

04032015 2
8. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
9. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2015», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Ρασάικος Τραϊανός και η κα Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα ψήφισαν κατά.
10. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Ρασάικος Τραϊανός και η κα Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα δεν το ψήφισαν.
11. «2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Ανάπλαση Λεωφόρου Μοναστηρίου», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
13. «Οριστική παραλαβή της μελέτης ¨Μελέτη Στάθμευσης Πόλης Φλώρινας¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Ρασάικος Τραϊανός και η κα Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα ψήφισαν κατά.
14. «Οριστική παραλαβή της μελέτης ¨Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Φλώρινας¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Ρασάικος Τραϊανός και η κα Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα ψήφισαν κατά.
15. «Έγκριση παραλαβής Β΄ Φάσης της Πράξης ¨Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας¨, με παραδοτέα τα τεύχη με τίτλο: ¨Τεύχος Παραδοτέων Πράξης – Φάση Β – Υποέργο 1¨ & ¨Τεύχος Παραδοτέων Πράξης – Φάση Β – Υποέργο 2¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Ρασάικος Τραϊανός και η κα Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα ψήφισαν κατά.
16. «Έγκριση της με αριθμ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με τοποθέτηση πινακίδων Π-93 στο ύψος του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Έγκριση της με αριθμ. 14/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 επί της οδού Νικ. Χάσου», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12596/20-12-2010 πράξης παραχώρησης χρήσης έκτασης», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19. «Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα