03.12.2015 – Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο σε δύο συνεδριάσεις

03122015 5Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο σε δύο συνεδριάσεις.

Το θέμα της πρώτης ειδικής συνεδρίασης είναι:

«Κατάρτιση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Τσιώκας Μιχαήλ, Καρυπίδης Νικόλαος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη, και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

Η δεύτερη συνεδρίαση είχε δεκαεφτά θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.

Το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι:
«Κατανομή ποσού 146.270,00€ (καθαρό 146.050,59€) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Σίπκα Αντώνιο, πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 342/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Τσιώκας Μιχαήλ, Καρυπίδης Νικόλαος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Σεχίδης Θεόφιλος Κασκαμανίδης Χρήστος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
2. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας ¨Προμήθειας Αλατιού Αποχιονισμού 2015-2016¨», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Εκμίσθωση αγρού κληροδοτήματος Τηλέμαχου Ρόμπη έκτασης 32,930 στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Σιταριάς Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
4. «Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Σεχίδης Θεόφιλος, Κασκαμανίδης Χρήστος και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
5. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Γιώσκου Ιωάννα του Αναστασίου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Πάντου Μαργαρίτα του Λαζάρου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
7. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Ρούφος Δημήτριος του Κων/νου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
8. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Σιούγκας Παύλος του Ιωάννη)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
9. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Τζάτζου Φανή του Χρήστου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
10. «Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
11. «Συνδιοργάνωση 2ου Συνεδρίου με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12. «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 510/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Φλώρινας προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λήψη νέας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας.
13. «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 511/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Φλώρινας προς τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λήψη νέας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Παναγιώτας Γαϊγάνη-Τίτα, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
14. «Έγκριση της με αριθμ. 112/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και ανώτατος αριθμός υπαίθριου εμπορίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κα Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη δήλωσε «παρών».
15. «Έγκριση της με αριθμ. 113/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την επανατοποθέτηση των πινακίδων ορισμού χώρου στάθμευσης οχημάτων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16. «Έγκριση της με αριθμ. 114/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την τοποθέτηση μνημείου για τους Ρώσους στρατιώτες του Μακεδονικού Μετώπου, μετά από αίτημα του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
17. «Έγκριση της με αριθμ. 115/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με ίδρυση γραφείου εθελοντισμού-εθελοντική ομάδα πολιτών», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Αποφασίστηκε να λειτουργήσει επιτροπή αποτελούμενη από την πρόεδρο του δημοτικού Συμβουλίου κα Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, τον Αντιδήμαρχο κ. Καραγκιοζίδη Θεοδόσιο, τους δημοτικούς συμβούλους κ. Σερίδη Πέτρο και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, κ. Μουρατίδη Νικόλαο.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα