04.02.2015 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (Foto)

04022015 2ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη συνεδρίασε τη Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δεκαοχτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη και τέσσερα εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
1. «Επικαιροποίηση προτάσεων για ένταξη έργων στο τέταρτο ΕΑΠ».
2. «Έγκριση της υπ’αριθ. 01/2015 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΦ σχετικά με «Ένταξη πράξης κρατικής ενίσχυσης “Τηλεθέρμανση Φλώρινας” στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 Δήμου Φλώρινας».
3. «Τροποποίηση ΑΔΣ με αριθ. 286/2014 “Οριοθέτηση χώρων στην κεντρική πλατεία Φλώρινας Γ. Μόδη (Ανατολικό τμήμα)”».
4. «Συγκρότηση “Κοινωνικής Σύμπραξης υλοποίησης δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας».
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨», με εισηγήτρια την κα Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2015», με εισηγήτρια την καΕλένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3. «Καθορισμός αποζημίωσης ανά παράσταση εκτελεστών μπάντας Φιλαρμονικής», με εισηγήτρια την καΕλένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τη συμπληρωματική έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για υλοποίηση στα πλαίσια δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”», με εισηγήτρια την καΕλένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5. «Μίσθωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων», με εισηγητή τνΔρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. «Αιτήσεις των Δασικών Συνεταιρισμών Πολυποτάμου “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” και Πολυποτάμουγιαπαράταση χρόνου υλοτομίας των συστάδων 2β2 και 2α του δημοτικού δασοκτήματος Πολυποτάμου», με εισηγητή τν Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση χορήγησης προκαταβολής 5% του συμβατικού αντικειμένου για το έργο: «Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πρασίνου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «3ητροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο ¨Αποτύπωση και νομιμοποίηση των αυθαιρέτων σχολικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τονκοΔημήτριο Θεοδοσίου, ΑναπληρωτήΠροϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

04022015 1
9. «Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου:¨Ανάπλαση χώρου πρώην ζωολογικού κήπου¨», με εισηγήτρια την κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της παραλαβής του παραδοτέου της Φάσης Γ’ ¨Διαμόρφωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων – Εξέταση σκοπιμότητας των προτεινόμενων λύσεων με εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης¨ της μελέτης ¨Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Φλώρινας¨», με εισηγητή τονκοΔημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας
11. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2015», με εισηγητή τονκοΔημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Σχετικά με ανταλλαγή Δημοτικών ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Καυκάσου στο ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΝΠΙΔ για την υλοποίηση προγράμματος Leader ως και για την μακροχρόνια λειτουργία του προγράμματος αυτού», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
15. «Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Νίκης στο ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ για την υλοποίηση προγράμματος Leader ως και για την μακροχρόνια λειτουργία του προγράμματος αυτού», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
16. «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Αλώνων για χρήση αποθήκευσης των αρχείων του Νομού Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
17. «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου για χρήση αποθήκευσης των αρχείων του ΙΚΑ Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
18. «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας (Μπάντα)», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, ΑντιδήμαρχοΦλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα