04.03.2015 – Απάντηση σε δημοσίευμα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Χαιρόμαστε για την καλοπροαίρετη επιστολή συμπολίτισσάς μας, που δημοσιεύθηκε στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, γιατί μέσα από τη δημιουργική της κριτική ο Δήμος μας γίνεται αποτελεσματικότερος.
Με αφορμή την αναφορά της στο συγκεκριμένο έργο «ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα», σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Το έργο δεν τελείωσε ακόμη και δεν έγινε κανενός είδους παραλαβή, μερική ή ολική, του έργου από τον Δήμο Φλώρινας.
  2. Πράγματι οι κακοτεχνίες και οι παραλείψεις εντοπίστηκαν έγκαιρα τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας και με έγγραφό τους ζήτησαν την άμεση αποκατάστασή τους από τον ανάδοχο.
  3. Όλα τα έργα του Δήμου, μικρά και μεγάλα, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους παρακολουθούνται τόσο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, όσο και από τον ίδιο τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Βοσκόπουλο, ο οποίος καθημερινά το πρωί επισκέπτεται τα εκτελούμενα έργα.
  4. Η «ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα» ολοκληρώνεται ως έργο τον Ιούνιο του 2015 και στη συνέχεια ακολουθεί η υποχρεωτική συντήρησή του από τον ανάδοχο για 15 μήνες.
  5. Στη συνέχεια γίνεται ο ποιοτικός έλεγχος του έργου σύμφωνα με τη μελέτη, η οριστική παραλαβή του και πληρώνεται ο ανάδοχος τις τελευταίες επιμετρήσεις.

Στη διάθεσή σας
Για κάθε ενημέρωση

Από το γραφείο τύπου
Δήμου Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα