04.03.2015 – Θεματικό Έτος 2015 (Αθλητισμός)

Φλώρινα, 04-03-2015

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

Αφορά στις αθλητικές εκδηλώσεις και παρακαλούμε: όσοι σύλλογοι δεν έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους ή τις έχουν καταθέσει με ελλιπή στοιχεία να τα καταθέσουν μέχρι 20 Μαρτίου 2015.
Οι προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται:
1. Από τα βασικά στοιχεία της εκδήλωσης (τίτλος, ημερομηνία, τόπος διεξαγωγής) .
2. Από αναλυτικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης .
3. Με τον ορισμό δύο μελών του συλλόγου,που θα συμπληρώνουν την Οργανωτική Επιτροπή.
4. Από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης από την πλευρά του συλλόγου με τηλέφωνα επικοινωνίας.
Για την καλύτερη ενημέρωσή μας, εκτός από τις εκδηλώσεις που θα προτείνατε να ενταχθούν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 2015, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για όλες τις δραστηριότητες και προγράμματα του συλλόγου.

Ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού – Αθλητισμού

Αριστείδης Αριστείδου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα