04.06.2015 – Συνεδρίασε την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά συνεδρίασε την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με τριάντα έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. «Συναίνεση του Δήμου Φλώρινας για χορήγηση ή μη άδειας ανεύρεσης θησαυρού σε κοινοτική έκταση της Τ.Κ. Τριανταφυλλιάς», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας. Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα ως προς τη μη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας.
  2. «Επιχορήγηση της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας για την εκδήλωση “ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΑ 2015″».Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με καθορισμό θέσεων για πρακτική άσκηση μαθητών ΤΕΕ-ΕΠΑ.Σ. στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση καταβολής εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
3. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ορίστηκε ως τακτικό μέλος ο κ. Παπασωτηρίου Σταύρος στη θέση της κας Παπαναστασίου Βασιλικής.
4. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγήτρια την κα Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και ορίστηκε ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ως αντικαταστάτης της κ. Παπαναστασίου Βασιλικής.
5. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας σχετικά με πρόταση για ποσοστιαίο επιμερισμό των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
6. «Αιτήσεις του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αλώνων και Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Αλώνων “ΤΟ ΔΑΣΟΣ” για παράταση χρόνου υλοτομίας των συστάδων 8β και 5γ του Δάσους Αλώνων, αντίστοιχα», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
7. «1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Συντήρηση επισκευή κρηπιδότοιχων Δ.Ε. Φλώρινας ¨», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβᨻ, με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
9. «Έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ¨»,
με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ¨»,
με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού πίνακα του έργου ¨Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Φλώρινας ¨», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος δήλωσε «παρών».
12. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 90/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨, προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
14. «Εισήγηση για εκμετάλλευση Λατομείου Βιομηχανικού Ορυκτού – Χαλαζία υπέρ του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
15. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ανάπλαση κτιρίων χώρου πράσινου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου¨», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16. «Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα LEADER», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17. «Έγκριση λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
18. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών καθαριότητας έτους 2015, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
19. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 117/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος και Μαυρουδής Στέφανος ψήφισαν κατά.
20. «Πρόσληψη ιδιώτη υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2015 στην Τ.Κ. Σκοπιάς», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
21. «Πρόσληψη ιδιώτη υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2015 στην Τ.Κ. Άνω Υδρούσας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
22. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
23. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
24. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
25. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
26. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
27. «Έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε αδειοδοτημένο κατάστημα ¨ΚΑΦΕΝΕΙΟ¨ της κας Τσέργα Κων/νας στην οδό Νικ. Χάσου 10», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
28. «Τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 500/2014 (ΑΔΑ: 9Ρ9ΓΩΗΙ-Η5Ω) με θέμα τροποποίηση της με αριθ. 362/2014 Α.Δ.Σ. ¨Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας¨ σύμφωνα με το Ν. 4307/14 (ΦΕΚ 246/15-11-2014 τεύχος Α΄)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
29. «Έγκριση της με αριθμ. 37/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την τροποποίηση της με αριθμ. 215/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
30. «Έγκριση της με αριθμ. 38/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του χώρου στάθμευσης στην οδό Αυγ. Καντιώτη, μπροστά από το κατάστημα του κ. Τσελίδη Γεωργίου, ώστε να μπορεί να προβεί σε ενοικίασή του», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
31. «Έγκριση της με αριθμ. 39/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την μη παραχώρηση του έμπροσθεν χώρου του ΚΑΠΗ δίπλα από το κατάστημα (μανάβικο) της κας Παπαγρηγορίου Χριστίνας στην ίδια, για ανάπτυξη εμπορευμάτων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος ψήφισε κατά.
32. «Έγκριση της με αριθμ. 40/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την τοποθέτηση καθρέπτη σε ένα (1) σημείο στην Δ.Κ. Φλώρινας στην οδό Περικλέους», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
33. «Έγκριση της με αριθμ. 41/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
34. «Έγκριση της με αριθμ. 42/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με μετακίνηση πινακίδας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
35. «Έγκριση της με αριθμ. 45/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες, ρύθμιση κυκλοφορίας, καθρέπτες», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
36. Έγκριση της με αριθμ. 46/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος και Μαυρουδής Στέφανος ψήφισαν κατά

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα