05.05.2014 – Πρόσκληση Δημάρχου

Θέμα : Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται και τις ώρες λειτουργίας και τον βαθμό έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
Σχετ.: Τις αριθ.α) 10474/13-03-2014 και
β) 11098/17-3-2014 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών

Ο Δήμαρχος Φλώρινας, προσκαλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, τους Επικεφαλής των συνδυασμών, υποψήφιους Δημάρχους και υποψήφιους Περιφερειάρχες ή τους εκπροσώπους των συνδυασμών που θα μετέχουν στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, την Τετάρτη 07 Μαΐου 2014 και ώρα 09.30 π.μ. στo Δημαρχείο Φλώρινας (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 97) , με θέματα συζήτησης, α)τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται για προεκλογική προβολή και β) τις ώρες λειτουργίας και τον βαθμό έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α

Καρακόλης Χ. Μιχαήλ
Αντιδήμαρχος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα