06.11.2014 – Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Φλώρινας

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Φλώρινας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 4304/2014, οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους τόσο προς τη ΔΕΥΑΦ όσο και προς το Δήμο.
Συγκεκριμένα, για οφειλές προς τη ΔΕΥΑΦ ο διακανονισμός μπορεί να γίνει μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2014 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2385024606.
Για τις οφειλές προς το Δήμο η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Νοεμβρίου 2014 και υπεύθυνη η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας (εργατικές κατοικίες Αγ. Μηνά) με τηλέφωνα επικοινωνίας 2385044479 και 2385044524.
Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014.
Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε 24 μέχρι 100 δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής του οφειλέτη ή με εφάπαξ καταβολή του ποσού της οφειλής με διαγραφή των προσαυξήσεων.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα