11.02.2014 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

11022014 3

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με εφτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1 «Έγκριση ορισμού μελών με κλήρωση και συγκρότηση Επιτροπής Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων, για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

2 «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2014», με εισηγήτρια την κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέματα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.
3 «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Στάιος και Καρυπίδης ψήφισαν κατά.

11022014 2

4 «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Μεταλλική γέφυρα Αρμενοχωρίου¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα.

5 «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης πράξης ¨Διευθέτηση ρέματος Δ.Δ. Νίκης (Α΄ και Β΄ φάση)¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Στάιος και Καρυπίδης ψήφισαν κατά.

6 «Προσωρινή παραλαβή έργου ¨Συντήρηση οδών Δημοτικών Ενοτήτων¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
7 «2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

11022014 1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα