11.03.2015 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

11032015 1ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου- Μυλωνά, συνεδρίασε τη Δευτέρα 09 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξητην «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με την πορεία του έργου της Τηλεθέρμανσης».
Το αίτημα για ενημέρωση υποβλήθηκε από έντεκα Δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας, οι οποίοι ζήτησαν να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το θέμα. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο και η συνεδρίαση έγινε μέσα στο χρονικό διάστημα το οποίο προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι δεδομένη και εκπεφρασμένη με πάρα πολλούς τρόπους, πράξεις και παρεμβάσεις η πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και προσωπικά του Δημάρχου κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, σχετικά με την τηλεθέρμανση της Φλώρινας. Η παρούσα Δημοτική αρχή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του, όπως έκανε μέχρι τώρα με τη συμπλήρωση των φακέλων, την επικαιροποίηση και την ενεργοποίηση της μελέτης. Ενεργοποίησε την εφαρμογή και τη διευθέτηση της μελέτης μέχρι τώρα. Ανέφερε δε ότι το έργο προχωράει με όσο γίνεται γρηγορότερους ρυθμούς.
Σχετικά με την απουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου αναφέρθηκε τόσο από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Μπαρδάκα, όσο και από την Πρόεδρο κ. Όλγα Μούσιου, ότι ο κ. Βοσκόπουλος βρίσκεται στην Αθήνα ως Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμμετάσχει στις διοικητικές διαδικασίες, πριν από το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 στα Ιωάννινα. Ανέφεραν επίσης, ότι τους διαβεβαίωσε πως σε οτιδήποτε τεθεί, θα απαντήσει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ο ίδιος στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια, η Διευθύντρια της ΔΕΥΑΦ κ. Ερμιόνη Αβραμοπούλου, είπε:
«Η τηλεθέρμανση της Φλώρινας εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μετά από την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η τηλεθέρμανση Φλώρινας και οι άλλες τηλεθερμάνσεις της Ελλάδας εντάχθηκαν,για πρώτη φορά, στις πράξεις των κρατικών ενισχύσεων, που είναι ένα ειδικό νομοθετικό καθεστώς και ως προς την εκτέλεση και ως προς τη χρηματοδότηση. Η αρχική απόφαση μάς κοινοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2012 και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υλοποίησή της.
Όταν λέμε πράξη κρατικής ενίσχυσης τηλεθέρμανσης Φλώρινας, δεν εννοούμε ένα και μοναδικό αντικείμενο ή ένα και μοναδικό κομμάτι, καθώς αποτελείται από δώδεκα επιμέρους πράξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται έργα, προμήθειες, εργασίες, λοιπά έργα κοινής ωφέλειας κλπ. Έχουμε λοιπόν:

 

 • Το μεγαλύτερο υποέργο, το οποίο είναι 50.000.000,00€ συν ΦΠΑ και αφορά στον αγωγό μεταφοράς, ο οποίος ξεκινάει από τον ΑΗΣ Μελίτης και έρχεται μέσα στην πόλη της Φλώρινας, και τους αγωγούς διανομής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης της Φλώρινας.

Το συγκεκριμένο υποέργο έχει δημοπρατηθεί, έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 13 Ιανουαρίου του 2014 και από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι έχουμε νομικές δεσμεύσεις για την υλοποίησή του, εφόσον προχωρήσουν και τα σχετικά τα οποία υποστηρίζουν και απαρτίζουν τη σύμβαση.

 • Το δεύτερο τμήμα, είναι η προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων, 946.000,00€, η προμήθεια λεβήτων είναι 2.100.000,00€.
 • Η προμήθεια θερμικών υποσταθμών, δηλαδή οι εναλλάκτες που μεσολαβούν ανάμεσα στη σύνδεση του δευτερεύοντος δικτύου με το ακίνητο, προκειμένου να γίνει η εταιρική σύνδεση για την απολαβή του θερμού νερού, ανέρχονται στο ποσό των 8.843.580,00€.
 • Οι κατασκευές οι οποίες είναι έργο και θα γίνουν από τη ΔΕΗ, μέσα στην οριοθετημένη ζώνη της περιοχής της Μελίτης, για τη μετατροπή του ατμού σε θερμό νερό. Παρότι φαίνεται ως φορέας υλοποίησης όλου του έργου η ΔΕΥΑΦ, το έργο αυτό το εκτελεί η ΔΕΗ.

Η αγορά οικοπέδων η οποία έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το οικόπεδο σήμερα αποτελείται από 19 περίπου στρέμματα, πίσω από το βιολογικό καθαρισμό.

 • Οιαρχαιολογικές και ζωστικές εργασίες, με προϋπολογισμό 500.000,00€ και αφορούν στην εκτέλεση με αυτεπιστασία, από την αρχαιολογική υπηρεσία, που θα είναι παρούσα σε όλες τις εργασίες και σε οτιδήποτε προκύψει κατά μήκος της όδευσης των εργασιών. Για το έργο αυτό έχει συναφθεί και μνημόνιο συνεργασίας και είναι έτοιμο για εκκίνηση, εφόσον ξεκινήσει το έργο του αγωγού μεταφοράς διανομής.
 • Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, που αρχικά είχαν υπολογιστεί στο 1.250.000,00€, έχουν μια μετάπτωση στις 687.257,00€, διότι παρήλθε χρόνος και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το χρονοδιάγραμμα μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί από υπηρεσίες της ΔΕΥΑΦ. Οπότε αντίστοιχα, έχουμε και μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Αυτό το έργο έχει δημοπρατηθεί, είμαστε στην αξιολόγησή του και γρήγορα θα αναδειχθεί ο ανάδοχος.
 • Ένα άλλο τμήμα είναι οι διαδικασίες δημοσιοποίησης που υποχρεούμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, να δημοσιοποιούμε όλες τις ενέργειες και να φτάνουν όλες οι πληροφορίες στον πολίτη- χρήστη.
 • Το δέκατο υποέργο είναι οι απαλλοτριώσεις και οδεύσεις δουλείας, οι οποίες ως διαδικασία έχουν τελεστεί και έχουν βγει και οι αποφάσεις εφετείου. Καθορίζεται η ζώνη δουλείας, που είναι γύρω στις 45.000τμ περίπου και έχει γίνει η παρακατάθεση της σχετικής αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Οι διελεύσεις δικτύου ΟΣΕ, είναι οι διαβάσεις που πρέπει να γίνουν, στα σημεία που συναντάει ο αγωγός τις διαβάσεις ΟΣΕ, και
 • Οι δαπάνες υδρεύσεως και ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, που είναι 200.000,00€.

Το σύνολο του προϋπολογισμού, είναι 70.538.305,37€ πλέον ΦΠΑ. Με το ΦΠΑ όλη η πράξη κρατικής ενίσχυσης ανέρχεται στα 86.427.108,77€.
Η πράξη στο σύνολό της είναι συγχρηματοδοτούμενη και σε ποσοστό 80,44%, συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το υπόλοιπο 19,56%, προβλέπεται να καλυφθεί από ιδία συμμετοχή της ΔΕΥΑΦ.
Η πράξη της τηλεθέρμανσης, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες συναντήσεις και ενημερώσεις, έχει χρονοδιάγραμμα και καταληκτική ημερομηνία 31-12-2015. Αυτό ταυτίζεται με τη λήξη της προγραμματικής περιόδου και δεν έχει σχέση με την πρακτικά δυνατή εκτέλεσή του και την υλοποίησή του.
ο Υπουργείο Περιβάλλοντος στην εξυγίανση του προγράμματος των τηλεθερμάνσεων που ανήκουν στην κρατική ενίσχυση, και ενόψει της έναρξης του νέου ΕΣΠΑ, με χρονικό ορίζοντα 2014-2020, έχει κάνει εξυγίανση στα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί και των οποίων έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, όπως και στο δικό μας έργο, το έχει προτείνει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Δηλαδή η ημερομηνία 31-12-2015, συνεχίζει να εμφανίζεται σε όλες τις αλληλογραφίες και τις διαδικασίες, γιατί δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε της δέσμευσης ότι ανήκει μέχρι εκείνη την ημερομηνία, στο τρέχον ΕΣΠΑ. Όμως, είναι δρομολογημένο και βεβαιωμένο από το αντίστοιχο Υπουργείο και την ειδική υπηρεσία ότι θα μεταφερθεί η εκτέλεσή του, και φυσικά θα υπάρχει και η δυνατότητα εκτέλεσης του έργου με φυσιολογικούς ρυθμούς και πορεία, όπως ακριβώς γίνεται και με πολλά άλλα σημαντικά έργα, όπως το δικό μας.
Αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο υποέργο για το οποίο έχουμε σύμβαση, έχει γίνει διακοπή εργασιών, λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά βεβαίως δεν προχώρησε με τους ρυθμούς που είχαν δηλωθεί στο αρχικό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς η συγχρηματοδότηση της πράξης αυτής δεν ακολούθησε τα προβλεπόμενα.
Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει στη ΔΕΥΑΦ λογαριασμό προκαταβολής 5% για την οργάνωση του εργοταξίου, ο οποίος εγκρίθηκε και από τη ΔΕΥΑΦ και από την ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Για κάθε λογαριασμό που υποβάλλεται, υποβάλλεται για έγκριση στην αντίστοιχη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου και στην ειδική υπηρεσία, μετά από την προέγκρισή της που αφορούν σε πληρωμές και βεβαίως μετά τον έλεγχό της. Στην εν λόγω πληρωμή δεν καταβλήθηκαν χρήματα στο λογαριασμό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να εκταμιευθούν. Η ΔΕΥΑΦ προχώρησε μόνο στην καταβολή της ίδιας συμμετοχής από τον Τοπικό Πόρο, που ανέρχεται περίπου στις 298.676,61€.
Έχει υποβληθεί και δεύτερος λογαριασμός, γιατί, όπως ξέρετε, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στη θέση του αντλιοστασίου, πίσω από το βιολογικό και έχει ήδη γίνει εξυγίανση εδαφών, σκυροδέτηση, ξυλότυποι κλπ και για τις διαδικασίες αυτές, μετά από τις υπόλοιπες διοικητικές διαδικασίες, προτιθέμεθα να πληρώσουμε και πάλι την ιδία συμμετοχή. Μέχρι τότε αναμένουμε να πληρωθεί και η συγχρηματοδότηση.
Αυτό που αναμένουμε κυρίως, είναι να γίνει ομαλά η μετάβαση από το τρέχον ΕΣΠΑ στο επόμενο, να τηρηθούν οι χρηματορροές, και εφόσον τηρηθούν όλα αυτά, θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει ανάσχεση των προγραμματισμένων εργασιών και των δεσμευμένων αναδόχων που θα προκύψουν από κάθε υποέργο. Γιατί εμείς σαν ΔΕΥΑΦ, προχωρούμε και δημοπρατούμε κάθε επιμέρους τμήμα, όπως δημοπρατήσαμε και τον τεχνικό σύμβουλο. Έχει γίνει επικαιροποίηση των μελετών των προμηθειών λεβήτων, εναλλακτών, αντλιών και θα προχωρήσουμε σε επόμενη φάση στη δημοπράτησή τους.
Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις πληρωμές και το οποίο δούλεψε ανασταλτικά, ήταν η κατάθεση των προκαταβολών, από μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς τις τηλεθερμάνσεις, παρότι υπήρχε πρόβλεψη στις αποφάσεις έγκρισής τους να καταβληθεί ένα ποσό προκαταβολής, έως 50%.
Οι υπόλοιπες δύο τηλεθερμάνσεις-Αμυνταίου και Κοζάνης-είχαν μόνο επεκτάσεις και εμείς είχαμε το αρχικό φυσικό αντικείμενο να το υλοποιήσουμε εξαρχής και είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο έργο, η δική μας η προκαταβολή, ανήρχετο σε ένα ποσό 28.000.000,00€, η οποία εκταμιεύτηκε και κατατέθηκε.
Όμως, και εμείς, όπως και οι άλλες τηλεθερμάνσεις, δεν μπορέσαμε να την χρησιμοποιήσουμε για πληρωμές του έργου, κάτι που θα βοηθούσε και την πρόοδο του έργου, για το λόγο ότι εκδόθηκε ειδική πράξη από το τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου, που έπρεπε να τηρηθούν διαδικασίες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στην αρχή είχαν χαρακτηριστεί οι προκαταβολές σαν χρηματοοικονομικές συναλλαγές και δεν θεωρήθηκε τότε από το αρμόδιο Υπουργείο ότι θα έπρεπε να τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες. Αργότερα όμως, με πράξη που εξέδωσε το ελεγκτικό συνέδριο, διατυπώθηκε ότι θα έπρεπε να τηρηθούν οι διαδικασίες του Προεδρικού Διατάγματος του 59 και της αντίστοιχης 17/2009 κοινοτικής οδηγίας.

11032015 2
Επειδή λοιπόν το δικό μας το έργο, όπως και οι άλλες τηλεθερμάνσεις, θα μπουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο και στο νέο ΕΣΠΑ και επειδή το νέο ΕΣΠΑ θα έχει προϋπόθεση, προκειμένου να χαρακτηρίσει κάποιες δαπάνες επιλέξιμες, θα πρέπει οι δαπάνες αυτές να ξεκινούν από 01/01/2014 και όχι από το 2012, όταν χρονικά δόθηκαν αυτές οι προκαταβολές- οι άλλες δύο τηλεθερμάνσεις πήραν τις προκαταβολές 27 και 28 Δεκεμβρίου και εμείς την πήραμε στις 31 Δεκεμβρίου του 2012-. Επειδή αυτά τα χρήματα της προκαταβολής δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να επαναδιατεθούν για τα ίδια τα έργα, μετά από προκήρυξη που θα ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Αυτός είναι ο λόγος επιστροφής των προκαταβολών. Είχατε πρόσφατη συνεδρίαση για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ και το εξαντλήσατε και έχει φύγει όλη η αλληλογραφία στην Τράπεζα Πειραιώς, προκειμένου εντός της τρέχουσας εβδομάδας να γίνει η επιστροφή, γιατί είμαστε η μόνη τηλεθέρμανση που δεν έχει κάνει επιστροφή. Δεν μπορέσαμε να την χρησιμοποιήσουμε, γιατί βγήκε η πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου και δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τις χρηματορροές, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν μπορούσε να καλύψει τη συγχρηματοδότηση από άλλους πόρους, και για το λόγο αυτό επιστρέφονται οι προκαταβολές.
Από εδώ και πέρα ο κάθε φορέας και εμείς, θα μπορούμε ή να εκταμιεύουμε προοδευτικά χρήματα με κάθε λογαριασμό, ζητώντας δηλαδή από την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να πληρώσει το ποσοστό που αναλογεί στο πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων και στα ευρωπαϊκά χρήματα, καταβάλλοντας εμείς παράλληλα την ίδια συμμετοχή σε κάθε υποέργο και σε κάθε λογαριασμό, ή μπορούμε να ξαναζητήσουμε να επιδιώξουμε να εισπράξουμε το ίδιο ποσό της προκαταβολής με δημόσιο διαγωνισμό, που θα βγει και στην Ευρώπη και που θα ακολουθήσει τις δεσμεύσεις των υπηρεσιών και τους χρονικούς περιορισμούς και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουμε να εκταμιεύουμε την προκαταβολή καταθέτοντας και την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή, όπως κάναμε στο παρελθόν.
Επίσης, μπορούμε να διαλέξουμε το δρόμο της προοδευτικής εκταμίευσης μετά από αίτημα πληρωμών, σε κάθε λογαριασμό, αρκεί να υπάρχει ομαλή χρηματοδότηση.
Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι και οι ανάδοχοι δεν έχουν την ταμειακή ρευστότητα να στηρίξουν το κάθε υποέργο ή την κάθε προμήθεια, παρά μόνο για μικρά περιθώρια αναμένοντας τις όποιες κωλυσιεργίες των υπηρεσιακών διαδικασιών. Αν όμως γίνουν οι πληρωμές, δεν θα υπάρξει κατά τη γνώμη μου, κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση των υποέργων».
Α κολούθησαν οι ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και των παρευρισκόμενων σχετικά με το έργο της τηλεθέρμανσης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, όπου απαντώντας η κ. Αβραμοπούλου είπε:

 • «Για την ακριβή συμμετοχή της ΔΕΥΑΦ: Σαν ποσοστό 19,57%, αυτή τη χρονική στιγμή, έχοντας σε εξέλιξη το πρώτο υποέργο, το οποίο διαφοροποιήθηκε από τον αρχικό προϋπολογισμό, που ήταν 52.000.000,00€, ο συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός είναι 33.432.998,01€. Το 19,57%, αντιστοιχεί σε ίδιους πόρους 6.539.494,41€. Είναι το μοναδικό υποέργο στο οποίο έχει καθοριστεί η ιδία συμμετοχή και αυτό γιατί υπάρχει σύμβαση.

Τα άλλα τμήματα υπηρεσιών, προμήθειας και έργων που ακολουθούν, μαζί με το προηγούμενο που ανέφερα, ανεβάζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή την ιδία συμμετοχή της ΔΕΥΑΦ, στο ποσό των 10.022.427,13€. Όταν ολοκληρωθούν οι επιμέρους δημοπρασίες, θα κατοχυρωθούν τα αποτελέσματα και θα συμβασιοποιηθούν ελπίζουμε να μειωθεί η ιδία συμμετοχή, υπέρ της ΔΕΥΑΦ και του Δήμου.

 • Για το δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Το δάνειο των 3.000.000,00€, το οποίο προβλεπόταν και στη χρηματοοικονομική μελέτη και στη μελέτη κόστους- οφέλους και για το οποίο είχε προχωρήσει η ΔΕΥΑΦ, μαζί με το Δήμο Φλώρινας και το Δημοτικό του Συμβούλιο, και είχε φτάσει μέχρι την προέγκριση, ένα βήμα πριν την υπογραφή, έχοντας υπόψη ότι υπήρχε σε εκκρεμότητα ψήφιση νόμου περί τροποποίησης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, σε σχέση με το διαχωρισμό του σε εμπορικό τομέα και σε τομέα δραστηριοτήτων. Η αλλαγή αυτή συντελέστηκε, αμέσως πριν υπογράψουμε τη σύμβαση με τον ανάδοχο του πρώτου υποέργου και ήταν ως προαπαιτούμενο για την υπογραφή του δανείου να έχουμε καταθέσει και τη σύμβαση αναδόχου, ελεγμένη και από το ελεγκτικό συνέδριο. Ακριβώς με την αλλαγή, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που έβγαλε έξω τις ΔΕΥΑ και δεν τις δανειοδοτεί πλέον, το εν λόγω δάνειο δεν μπορεί να συναφθεί.
 • Για τοποσό που έχει στη διάθεσή της η ΔΕΥΑΦ για τους ίδιους πόρους: Προς το παρόν έχουμε: από ίδιους πόρους του Δήμου Φλώρινας 1.700.000,00€ και από τα οποία αποπληρώσαμε τη συμμετοχή μας στον πρώτο λογαριασμό, δηλαδή τις 278.676,61€.

Οι πόροι από τον Τοπικό Πόρο αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 1.700.000,00€, συν 2.500.000,00€ σε νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συν 4.000.000,00€ από πόρους της Περιφέρειας, τα οποία εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από επίσημο αίτημά μας. Άρα, συνολικά έχουμε 8.200.000,00€, ποσό γα το οποίο υπάρχει προοδευτική εκταμίευση.

 • Για το ποσό που κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τη ΔΕΥΑΦ: Κατατέθηκε μόνο η αποζημίωση της όδευσης δουλείας, με την ολοκλήρωση της πράξης και αν δεν κάνω λάθος το ποσό που κατατέθηκε είναι 36.960,71€.
 • Για τον τεχνικό σύμβουλο: Η προκήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο δημοπρατήθηκε το 2014 και είμαστε στην εξέλιξη της διαδικασίας. Ουδέποτε έγινε κάποια σχετική αίτηση για αύξηση της αμοιβής. Η αρχική αμοιβή δεν μετακινήθηκε καθόλου, το ποσό αμοιβής ήταν εξ’ αρχής καθορισμένο.
 • Για τις διαδικασίες έκδοσης της εγγυητικής επιστολής: Η έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2012. Ταυτόχρονα, μέσα στον ίδιο μήνα έπρεπε να προωθηθούν οι προκαταβολές. Στον ίδιο μήνα, η ΔΕΥΑΦ ήταν ο μόνος φορέας ο οποίος έκανε αλληλογραφία με τα τοπικά υποκαταστήματα των τραπεζών, τα οποία εκπροσωπούν όλες τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, τα οποία είχαν το χρόνο να συναλλαχθούν και να συνεργαστούν με τα κεντρικά τους, όπως και το έπραξαν, και τους ζητήθηκε σε δεκαήμερη προθεσμία, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για την εγγυητική επιστολή που έπρεπε να κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να εκταμιεύσουμε την προκαταβολή μας.

Ήμασταν η μόνη ΔΕΥΑ, που με αλληλογραφία δώσαμε προθεσμία στις τράπεζες, οι οποίες είχαν το περιθώριο -όχι βέβαια το απεριόριστο, γιατί και εμείς δεν το είχαμε, αφού όλα έπρεπε να κινηθούν μέσα στο Δεκέμβριο- και αποτελέσαμε ειδικό θέμα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το, αν εμείς με τη διαδικασία του κατεπείγοντος που υλοποιήσαμε, μπορούσαμε να εξαιρεθούμε από τη δέσμευση της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου. Γιατί τηρήσαμε τη δημοσιοποίηση και σαν χρηματοοικονομική διαδικασία, όπως αρχικά το είχε δε και το Υπουργείο, δεν προέκυπτε υποχρεωτική εφαρμογή 17/2009 κοινοτική οδηγίας.
Εμείς, πιεστικά ναι μεν, τηρήσαμε όλη τη διαδικασία και κατέθεσε μόνο η Τράπεζα Πειραιώς και όσον αφορά το επιτόκιο τοκισμού και επιτόκιο προμήθειας, αυτά ήταν ακριβώς, ούτως ώστε να μην επέρχεται οικονομική ζημία στη ΔΕΥΑΦ.

 • Για το πόσο σίγουρη είναι η ΔΕΥΑΦ, ότι θα συνεχίσει το έργο στο επόμενο ΕΣΠΑ: Στις 25/07, έχουμε έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι «το έργο της τηλεθέρμανσης της Φλώρινας, πρόκειται να υλοποιηθεί σαν μεταφερόμενο έργο στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ».

Στις 14/01, έχουμε ενημέρωση ότι το έργο μας εγκρίθηκε σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αυτό περιλαμβάνεται ονομαστικά η παρέμβαση για την τηλεθέρμανση της Φλώρινας και συγκεκριμένα γίνεται ρητή αναφορά στον άξονα 10 «Επενδυτική Προτεραιότητα 4Ζ, ειδικός στόχος 17, δράση 4».
Οποιαδήποτε μελλοντική διαβεβαίωση, εξέλιξη ή οτιδήποτε άλλο θα επιφέρει αλλαγές, εναπόκειται στην πολιτική εξουσία της χώρας. Τα παραστατικά τα οποία έχω και από την αυτοπρόσωπη παρουσία του κ. Δημάρχου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μας διαβεβαιώνουν τη μεταφορά του έργου μας στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

 • Για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης: Ξέρετε ότι όλα τα έργα είναι δυναμικά και δεν είναι στατικά. Ανάλογα με το τι θα εγκρίνεται κάθε φορά, ανάλογα με το τι θα προκύπτει, θα το αντιμετωπίζουμε στην πορεία. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ των προτέρων, τι θα θεωρηθεί εγκριμένο και τι όχι. Πάντως, κάθε λογαριασμός και κάθε ενέργεια υπόκειται στον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έπειτα προχωράει η έγκρισή τους.
 • Για τον πρώτο λογαριασμό: Ο πρώτος λογαριασμός ανέρχεται στο ποσό του 1.526.976,53€ και αφορά μόνο στην προκαταβολή σε ποσοστό 5% για την οργάνωση και την εκκίνηση του εργοταξίου και όχι υλικά. Σε αυτό έχουμε πληρώσει την ιδία συμμετοχή μας 298.676,61€, και αναμενόταν να έχουμε και τη συγχρηματοδότηση από τη δημόσια δαπάνη, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα ευρωπαϊκά έσοδα.
 • Για τον δεύτερο λογαριασμό: Ανέρχεται στο ποσό των 158.065,69€ και αφορά σε οικοδομικές εργασίες στο χώρο πίσω από το βιολογικό. Έχει υποβληθεί στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΠΠΕΡΑΑ για έγκριση και συγχρόνως στο ΕΑΠ για την εκταμίευση της ιδίας συμμετοχής.
 • Σχετικά με τις κατανομές της επί μέρους εκταμίευσης: Αυτό είναι ακολούθημα της δυνατότητας εκταμίευσης του Τοπικού Πόρου και όχι της δικής μας απαίτησης. Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το έργο από τη στιγμή που παίρνει απόφαση έγκρισης, έχει συγκεκριμένο αριθμό. Η πρώτη εγγραφή, κατανομή και έγκριση για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία αφορά στο ποσό του πρώτου λογαριασμού, την έχουμε το 2014, αφού εγκρίθηκε από την ειδική υπηρεσία του ΕΠΠΕΡΑΑ, έγινε αυτόματα εγγραφή, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να πληρωθεί. Και αυτό γιατί, δεν ήταν δυνατό να εκταμιευθούν ποσά από την προκαταβολή, αφού αυτή ήταν η δυσλειτουργία όσον αφορά στις πληρωμές.

Ουδέποτε είχαμε προβλήματα εγκρίσεων από τη Διαχειριστική Αρχή. Όλοι οι λογαριασμοί μας, εφόσον εγκρίνονται, είναι υποχρέωση της διαχειριστικής αρχής να προβεί στην ενημέρωση για την πραγματοποίηση της αντίστοιχης εγγραφής.
Σας ξαναλέω ότι τα έργα της κρατικής ενίσχυσης, είχαν τη δυνατότητα προκαταβολής και επειδή οι τρεις τηλεθερμάνσεις είχαμε εκταμιεύσει προκαταβολή, είχαμε ήδη εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά έπρεπε να αποσβεστεί πρώτα η προκαταβολή, για να κάνουμε μετά εγγραφή ειδικότερη.

 • Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής της προκαταβολής: Η πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου, 134/2013, είναι μια πράξη πάνω σε έναν άλλο φορέα και όχι στη ΔΕΥΑΦ. Στο ενδιάμεσο διάστημα, το Υπουργείο φρόντισε να την ξεπεράσει, για να μπορέσει να προχωρήσει για τις τρεις τηλεθερμάνσεις. Δεν είμαστε οι μοναδικοί. Γι’ αυτό μεσολάβησε ένα διάστημα στο οποίο δεν κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής της προκαταβολής. Τώρα πλέον, το Δεκέμβριο, δόθηκαν σε όλους μας σαφείς οδηγίες και ορίστηκαν χρονικά, πότε συγκεκριμένα ο καθένας μας –Αμύνταιο, Κοζάνη, Φλώρινα- πρέπει να επιστρέψει την προκαταβολή του.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει ετοιμάσει για τους φορείς της τηλεθέρμανσης τεύχη δημοπράτησης, τα οποία και μας τα έχει εκχωρήσει, προκειμένου μετά την επιστροφή της προκαταβολής, εάν επιθυμεί η διοίκηση του κάθε φορέα, να δημοπρατήσει εκ νέου και άμεσα.
Όμως, στα έργα δεν είναι υποχρεωτικό να παίρνεις προκαταβολή. Μπορείς να ακολουθήσεις το δρόμο των ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή να υπάρχει εγγραφή πίστωσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη δημόσια συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκής και ελληνικής, ούτως ώστε κάθε φορά που η ειδική υπηρεσία θα εγκρίνει τον λογαριασμό ότι ορθά υποβλήθηκε, να πληρωνόμαστε κανονικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως ισχύει και για όλα τα έργα. Έτσι ανακατασκευάσαμε τα δίκτυα ύδρευσης της πόλης και έτσι κατασκευάσαμε και τον βιολογικό καθαρισμό».
Κλείνοντας τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγα Μούσιου είπε:
« Το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η υπόθεση της τηλεθέρμανσης έρχεται από πολύ μακριά, έχουν επιδείξει ιδιαίτερη διάθεση και συμβάλλουν κάθε φορά, με τη συμμετοχή τους, τη συναίνεσή τους, την ανοχή τους, προκειμένου να προωθηθούν τα θέματα. Και στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεδριάσεις και έκτακτες, για να προλάβουμε καταστάσεις.
Τα θέματα αυτά, αφορούν κυρίως, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όλοι όσοι διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΦ, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουν καταβληθεί από τη μεριά του Δήμου όλες οι προσπάθειες.
Αυτό όμως, που προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει, είναι το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή, έχει μια μοναχική πορεία στην οποία δεν έχει βοηθηθεί ποτέ -τα τελευταία τουλάχιστον 16 χρόνια που βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο- ουσιαστικά και έτσι όπως θα έπρεπε από τους Βουλευτές που εκπροσωπούσαν τη Φλώρινα. Αυτό το λέω δημόσια πρώτη φορά και ας επικαλεστούν, τις ενέργειες που έκαναν, οι Βουλευτές που διετέλεσαν στη Φλώρινα, και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να υπάρξει ένας κοινός αγώνας και μια συμπόρευση όλων μας, σχετικά με το θέμα αυτό».

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα