11.08.2015 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (Foto)

11082015 1

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου- Μυλωνά και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου, συνεδρίασε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με πενήντα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Π.Ε. Φλώρινας κα Παναγιωτίδου Ελισσάβετ, η οποία πριν την έναρξη της συνεδρίασης χαιρέτησε τους παραβρισκομένους και δήλωσε την ευχαρίστηση και την ικανοποίησή της για την άψογη συνεργασία μεταξύ του Ά και ΄Β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Άρση της διακοπής κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αυγουστίνου Καντιώτη (Ελευθερίας)», με εισηγητή τον κ. Απιδόπουλο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Επιχορήγηση του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Πρέπεια», με εισηγητή τον κ. Καραγκιοζίδη Θεοδόσιο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρασάικος Τραϊανός, Ακριτίδης Αλέξανδρος και Κασκαμανίδης Χρήστος ψήφισαν κατά.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:1. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨», με εισηγητή τον κ. Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κα Σταύρου-Λιθοξοΐδου Κατερίνα ψήφισε κατά.
3. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από διόρθωση εισφοράς σε χρήμα», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 127/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. σχετικά με ¨Τιμολόγια Δ.Ε. Μελίτης, Κάτω Κλεινών, Περάσματος έτους 2015¨», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας,
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
5. «Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015 Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος και Κασκαμανίδης Χρήστος δήλσαν παρών, ενώ η κα Σταύρου-Λιθοξοΐδου Κατερίνα ψήφισε κατά.
6. « Εκμίσθωση ακινήτου (πρώην Κοινοτικό Κατάστημα) στην Τοπική Κοινότητα Πρώτης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Σχετικά με Κληροδότημα Μιχαήλ Ρουμένη», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Εκμίσθωση αγρών Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτίσματος (ΤΟΛ) στο πρώην στρατόπεδο ΤΑΓΑΡΗ στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Φλώρινας, μέχρι λήξεως της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της με αριθμ. 206/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με καθορισμό του τέλους διέλευσης των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, για το έτος 2015 και εφεξής», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
11. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκα κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Παπασωτηρίου Σταύρος ψήφισε κατά.

11082015 2

12. «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Αποκατάσταση Παλιού Γυμνασίου Βεύης¨», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας και συνοδευτικών εγγράφων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader για ένταξη του έργου ¨Αναπλάσεις χώρου πλατείας Παλαίστρας¨», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Σπυρίδωνα Τζέτζη, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.

14. «Έγκριση υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας και συνοδευτικών εγγράφων στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader για ένταξη του έργου ¨Ανάπλαση χώρου στο ποτάμι Σιταριάς¨», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Σπυρίδωνα Τζέτζη, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.

15. «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 238/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, η οποία αφορούσε ¨Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 500/2014 (ΑΔΑ: 9Ρ9ΓΩΗΙ-Η5Ω) με θέμα Τροποποίηση της με αριθ. 362/2014 Α.Δ.Σ. «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας¨ σύμφωνα με το Ν. 4307/14(ΦΕΚ 246/15-11-2014 τεύχος Α΄)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας» , με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19. «Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου τύπου Β΄ (στάσιμης καντίνας με αριθμό κυκλοφορίας ΝΑΚ 9747)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20. «Έγκριση της με αριθμ. 64/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
21. «Έγκριση της με αριθμ. 65/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για θέσεις στάθμευσης και ράμπας ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
22. «Έγκριση της με αριθμ. 66/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για θέσεις στάθμευσης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
23. «Έγκριση της με αριθμ. 67/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
24. «Έγκριση της με αριθμ. 68/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
25. «Έγκριση της με αριθμ. 69/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
26. «Έγκριση της με αριθμ. 70/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
27. «Έγκριση της με αριθμ. 71/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
28. «Έγκριση της με αριθμ. 72/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
29. «Έγκριση της με αριθμ. 73/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
30. «Έγκριση της με αριθμ. 74/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
31. «Έγκριση της με αριθμ. 75/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
32. «Έγκριση της με αριθμ. 76/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
33. «Έγκριση της με αριθμ. 77/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
34. «Έγκριση της με αριθμ. 78/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
35. «Έγκριση της με αριθμ. 79/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
36. «Έγκριση της με αριθμ. 80/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
37. «Έγκριση της με αριθμ. 81/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
38. «Έγκριση της με αριθμ. 82/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
39. «Έγκριση της με αριθμ. 83/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
40. «Έγκριση της με αριθμ. 84/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
41. «Έγκριση της με αριθμ. 85/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
42. «Έγκριση της με αριθμ. 86/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την ακύρωση και τη μη παραχώρηση εκ νέου θέσης στάθμευσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Κων/νου Τριανταφυλλίδη, Δημοτικού Συμβούλου, Προεδρεύοντα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
43. «Έγκριση Λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
44. «Έγκριση Λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
45. «Επιχορήγηση του Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης ¨Α.Μ.Σ. ΜΕΛΙΤΕΥΣ¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
46. «Επιχορήγηση του Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου ¨ΑΚΡΙΤΑΣ¨ Μεσοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
47. «Επιχορήγηση του Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
48. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας ¨ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
49. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσονησίου ¨ΔΡΥΑΔΕΣ¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
50. «Επιχορήγηση του Μορφωτικού-Αθλητικού Συλλόγου Κορυφής Τριβούνου ¨Η ΕΛΠΙΔΑ¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
51. «Επιχορήγηση του Περιβαλλοντικού, Πολιτιστικού Συλλόγου Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
52. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου ¨Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
53. «Επιχορήγηση του Φυσιολατρικού – Λαογραφικού – Πολιτιστικού – Μορφωτικού – Αθλητικού – Ορειβατικού Συλλόγου Πολυποτάμου ¨ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
54. «Επιχορήγηση του Αθλητικού, Μορφωτικού Συλλόγου ¨ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ¨ Φλαμπούρου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα