15.04.2015 – Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δ. Φλώρινας και μελών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Φλώρινας στο Πυροσβεστικό όχημα του Δήμου (Foto)

15042015 3Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας κ. Δανιήλ Στεφανόπουλος, ο υπάλληλος του Δήμου (χειριστής) κ. Κωστόπουλος Λάζαρος και μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Φλώρινας εκπαιδεύθηκαν στη χρήση του Πυροσβεστικού Οχήματος του Δήμου από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φλώρινας στον περιβάλλοντα χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

Η εκπαίδευση έγινε με σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων στις ιδιαιτερότητες και στον τρόπο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Οχήματος του Δήμου Φλώρινας, με σκοπό την αποτελεσματική αρωγή του Δήμου σε δράσεις δασοπυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

15042015 4
Το πλήρωμα του Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Φλώρινας συγκροτείται από έναν οδηγό/χειριστή του μόνιμου προσωπικού του Δήμου και από εκπαιδευμένα μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Φλώρινας σε δράσεις δασοπυρόσβεσης.

15042015 5
Η Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Φλώρινας εντάχθηκε στην πολιτική προστασία του Δήμου Φλώρινας με την υπ’ αριθ. 147/31-5-2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

15042015 7

Στόχος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας είναι η συνεχής εκπαίδευση του πληρώματος του Πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Φλώρινας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα του πληρώματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

15042015 6

15042015 2

15042015 1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα