17.06.2016 – Ανακοίνωση ρύθμισης/εξόφλησης Δημοτικών και Κοινοτικών βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών (φόροι, τέλη, εισφορές)

Σχετικά με όσους έχουν οφειλές προς το Δήμο Φλώρινας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) τίθεται σε ισχύ – και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών – η δυνατότητα ρύθμισης/εξόφλησης Δημοτικών και Κοινοτικών βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών (φόροι, τέλη, εισφορές), η οποία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή.

Οι ρυθμίσεις που ορίζονται μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους:

  1. Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31-12-2009 (σχετ. Ν. 4257/2014, Ν. 3801/2009), όπου οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων (100%) και έκπτωση 10% επί του κεφαλαίου, είτε μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων με ελάχιστη καταβολή δόσης 150 ευρώ.
  2. Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 01-01-2010 μέχρι 14-04-2014, (σχετ. Ν.4257/2014), όπου οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων (100%), είτε σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, (προβλέπεται απαλλαγή 80% των προσαυξήσεων για καταβολή μέχρι 24 δόσεις και ποσοστού 50% των προσαυξήσεων για καταβολή μέχρι 48 δόσεις), με ελάχιστη καταβολή δόσης 100 ευρώ.

Οι οφειλέτες και των δύο περιπτώσεων θα έχουν τη δυνατότητα ρυθμίσεων των οφειλών τους μέχρι τις 14-08-2014.
Παρακαλούμε, όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Φλώρινας να κάνουν χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης, ώστε να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 μέχρι 14:00, και στα τηλέφωνα 2385044524, 2385044468 (εσωτ. 6).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα