19.02.2015 – Απάντηση σε δημοσιεύματα, του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Απάντηση σε δημοσιεύματα, του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα

Ύστερα από δημοσιεύματα που αφορούν σε παραχώρηση αιθουσών και βοηθητικού χώρου στον Α.Μ.Σ. Δόξα Κολχικής, σας εκθέτω τα παρακάτω για ενημέρωση της κοινής γνώμης:
1. Με εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, ύστερα από αίτηση του Συλλόγου «Δόξα»Κολχικής, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2014, επί είκοσι εννέα παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, αποφάσισεομόφωνα-και με τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κολχικής-να παραχωρήσει στο Σύλλογο δύο αίθουσες και έναν βοηθητικό χώρο από το Δημοτικό Σχολείο. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο σχολείο ο Σύλλογος «Αργοναύτες» διαχειριζόταν και συνεχίζει να διαχειρίζεται την αίθουσα που χρησιμοποιείται ως λαογραφικό μουσείο.2. Ο Σύλλογος «Αργοναύτες», μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε εγγράφως οχταήμερη προθεσμία, για να αδειάσει τον βοηθητικό χώρο. Χορηγήθηκεπερίπου ένας μήνας προθεσμία, αλλά ο βοηθητικός χώρος δεν εκκενώθηκε.
3. Ο Σύλλογος «Αργοναύτες»κατέχει το διπλανό κτίριο από το Δημοτικό Σχολείο Κολχικής, δηλαδή στεγάζεται σε δημόσιο κτίριο (πρώην αγροτολέσχη) περίπου διακοσίων τετραγωνικών μέτρων.
Τα συλλογικά όργανα του Δήμου Φλώρινας λειτούργησαν με μοναδικό γνώμονα την ανάδειξη του πολιτισμού και της κουλτούρας της Τοπικής Κοινότητας Κολχικής, διαμέσου των δραστηριοποιούμενων σε αυτήν συλλόγων της.

Αντώνης Σίπκας
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα