24.03.2014 – Συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

24032014 1

Υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Αντώνη Σίπκα και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη και τριάντα οκτώ σε αυτήν.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:

 1. «Επικαιροποι΄ση των υπ’ αριθμ. 474/2013 και 498/2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή, τον κ. Καραγκιοζίδη Θεοδόσιο, Αντιδήμαρχο Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. «Έγκριση της υπ’. αριθμ. 33/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Δ΄ Τριμήνου έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 2. «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 85/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 3. «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», με εισηγήτρια την κ.Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 4. «Ανάληψη – διάθεση πίστωσης για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) σε εξήντα έξι (66) δικαιούχους», με εισηγήτρια την κ.Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 5. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών καθαριότητας έτους 2014 για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ.Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 6. «Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό Καθαράς Δευτέρας 2014», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 7. «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 6063/28-02-2014 πρακτικού το οποίο κηρύσσει άγονη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2014, για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 8. «Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 1092 & 1166 συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έως την κάλυψη του συμβατικού ποσού», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 9. «Καταβολή B΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2014», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 10. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης ημερίδας με θέμα το σύγχρονο ποδόσφαιρο», με εισηγήτρια την κ. Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 11. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μετατόπιση τμήματος Επαρχιακής Οδού Φλώρινας – Αχλάδας στο Τμήμα Τ.Κ. Μελίτης – Τ.Κ. Αχλάδας» του Δήμου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με δικαιούχο φορέα τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ.», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Παπαναστασίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καρυπίδης ψήφισε κατά.
 12. «Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Παπαναστασίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 13. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή τσιμενταύλακα στην Τ.Κ. Ατραπού Δημοτικής Ενότητας Περάσματος», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Παπαναστασίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
 14. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέφτη στην οδό Τέρμα Μοναστηρίου “, με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 15. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για τοποθέτηση πινακίδων στο 4ο χλμ Φλώρινας – Αλώνων “, με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 16. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για την αποξήλωση των πινακίδων Π-60 στην οδό Ολυμπιάδος “, με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 17. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας που αφορά στη γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας στάθμευσης ποδηλάτων και την τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 18. «Αίτημα αποδοχής μεταφοράς Δράσεων του προγράμματος: Greece- the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme 2007 – 2013 με τίτλο έργου «Innovative educational programmes enhancing the environmental resources of the cross-border region Pelagonija/Florina» (ακρωνύμιο ZOO INNOVATIVΕ)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχό Φλώρινας. Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 19. «Eπιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ‘Σάρισες’ Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 20. «Eπιχορήγηση Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας ‘Σκακιστικό Τμήμα’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 21. «Eπιχορήγηση Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής ‘Η ΠΡΟΟΔΟΣ’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 22. «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων για την απονομή σε αριστούχους μαθητές του Δήμου Φλώρινας κατά τη Χρηστίδειο Τελετή», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 23. «Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 24. «Επιχορήγηση Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 25. «Επιχορήγηση Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας (φωτογραφική ομάδα ‘Ροές’)», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 26. «Επιχορήγηση ΜΕΑΟ ‘ΦΙΛΥΡΙΑΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 27. «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 28. «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου ‘Π.Α.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 29. «Επιχορήγηση Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου ‘ΠΗΓΑΣΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 30. «Επιχορήγηση πολιτιστικού μορφωτικού συλλόγου ‘ΑΜΥΝΤΑΣ’ Σκοπιάς», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 31. «Επιχορήγηση Συλλόγου Πολιτιστικός – Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφάλειας – Χωροφυλακής Ελληνικής Αστυνομίας – Πυροσβεστικής και Αγροφυλακής ‘Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ’», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 32. Επιχορήγηση Συλλόγου ‘Πνευματικό και Περιβαλλοντικό Κέντρο’ Κάτω Κλεινών», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 33. «Επιχορήγηση Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νομού Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 34. «Επιχορήγηση Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 35. «Επιχορήγηση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για τη διοργάνωση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 36. «Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου ‘ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ’ Σιταριάς», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 37. «Επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Νεοχωρακίου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
 38. «Επιχορήγηση του συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία καθώς ο κ. Καρυπίδης ψήφισε κατά.

24032014 2

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα