24.03.2015 – Συνεδρίασε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας(Foto)

23032015 2Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου- Μυλωνά, και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη, συνεδρίασε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός αυτής.
Τα προ ημερησίας διάταξης θέματα είναι:1.«Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Φλώρινας στο Δήμο Γερίου Κύπρου», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
2. «Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου στην πόλη της Φλώρινας», με εισηγήτρια την κα Μούσιου-Μυλωνά Όλγα, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Υποβολή αιτημάτων του Δήμου Φλώρινας για πρόσληψη και διευθέτηση εκτάκτου προσωπικού έτους 2015», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δήμου Χαρίτου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2015», με εισηγητή τον κο Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρασάικος Τραϊανός, Ρόζας Κωνσταντίνος, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος και Μαυρουδής Στέφανος δήλωσαν «παρών».
3. «Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 5α του Δημοτικού δάσους Ατραπού», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
4. «Εκμίσθωση για υλοτομία της συστάδας 5β του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας,σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρασάικος Τραϊανός, Ρόζας Κωνσταντίνος Ακριτίδης Αλέξανδρος και Μαυρουδής Στέφανος δήλωσαν «παρών».
5. «Καταβολή Β΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 100.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «Μείωση μισθωμάτων των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς με αριθ. 38, 39 και 40», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Εκμίσθωση τεσσάρων (4) ακινήτων (αποθηκών) στην Τ.Κ. Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Εκμίσθωση αγρών της Τ.Κ. Παπαγιάννη Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

23032015 1
9. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2015», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Ρασάικος Τραϊανός, Ακριτίδης Αλέξανδρος και Καρυπίδης Νικόλαος ψήφισαν «κατά».
10. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Ρασάικος Τραίανός, Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος και ΜΑυρουδής Στέφανος ψήφισαν «κατά».
«Έγκριση δαπανών για τον Εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας έτους 2015», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,00 € μη συμπεριλαμβα¬νομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Τροποποίηση της με αριθμό 2/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που αφορούσε την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο: ¨Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα¨, προϋπολογισμού μελέτης 2.057.819,09 €», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας,σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Έγκριση πρακτικών κλήρωσης μελών και συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής είκοσι πέντε (25) έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας,σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
15. «Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
16. «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨, προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας,σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17. «Έγκριση της με αριθμ. 20/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για παραχώρηση θέσης ΑμεΑ», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Έγκριση της με αριθμ. 21/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
19. «Ένταξη έργου στο 4ο ΕΑΠ», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Ακριτίδης Αλέξανδρος, Καρυπίδης Νικόλαος και Μαυρουδής Στέφανος ψήφισαν «κατά».
20. «Ενίσχυση του Μηχανισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
21. «Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση με τίτλο: ¨Διαμόρφωση Πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών στο Δήμο Φλώρινας¨ στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5211/23.12.201 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου¨», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
22. «Υπογραφή Σύμβασης Χρησιδανείου», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα