25.07.2015 – Eναρξη παραλαβής καρτών σίτισης και διάθεσή τους στους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

LOGO KEPΤα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας, σας πληροφορούν για την έναρξη παραλαβής καρτών σίτισης και διάθεσή τους στους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ από τις 21/07/2015 και ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε οδηγό για τη χρήση των καρτών από τους δικαιούχους του επιδόματος σίτισης ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://www.ypakp.gr & https://www.anthropocrisis.gr) για ενημέρωση πάντα των δικαιούχων.
Σύμφωνα πάντα με την Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β 577/09-04-2015 “Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄).” για την παραλαβή της κάρτας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ :

 • Ταυτοποιεί τον Πολίτη ή τον τυχόν εξουσιοδοτημένο / πληρεξούσιο του Πολίτη, με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες που ισχύουν στα ΚΕΠ.
 • Επιβεβαιώνει στην εξωτερική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ ότι :
 1. το αίτημα του Πολίτη έχει εγκριθεί
 2. το ΚΕΠ για την παραλαβή της κάρτας είναι το ΚΕΠ στο οποίο έχει προσέλθει ο Δικαιούχος.
 • Εντοπίζει τον φάκελο της κάρτας, επιβεβαιώνοντας ότι τα στοιχεία του Δικαιούχου ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στο φάκελο.
 • Εκτυπώνει από την εξωτερική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ σχετικό έντυπο παραλαβής σε 2 αντίγραφα και λαμβάνει την υπογραφή του Δικαιούχου.
 • Παραδίδει το φάκελο στον Δικαιούχο καθώς και το αντίγραφο του εντύπου παραλαβής.
 • Αρχειοθετεί το έντυπο παραλαβής της κάρτας με την υπογραφή του δικαιούχου.

Η κάρτα Αλληλεγγύης εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και διατίθεται σε δικαιούχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Η κάρτα Αλληλεγγύης φέρει μαγνητική πίστα και chip, λειτουργεί ως προπληρωμένη κάρτα έως το όριο του εκάστοτε υπολοίπου της κάρτας, το οποίο προκύπτει με βάση τις μηνιαίες πιστώσεις από το Υπουργείο αφαιρουμένων των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κάτοχο της.
Η κάρτα Αλληλεγγύης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τους Δικαιούχους, με τη χρήση Μυστικού Προσωπικού Αριθμού (PIN) σε Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα οι οποίες διατηρούν Σύμβαση Αποδοχής Καρτών με οποιαδήποτε τράπεζα και υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Καταστήματα τροφίμων, μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία & delicatessen
 • Παντοπωλεία & super markets
 • Φούρνοι – Αρτοποιεία
 • Ψιλικατζίδικα – Γαλακτοπωλεία

Ο Μυστικός Προσωπικός Αριθμός (PIN) της κάρτας, ταχυδρομείται στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο Δικαιούχος κατά τη διαδικασία της αίτησης έκδοσης της κάρτας. Η κάρτα θα εκδίδεται ενεργή και ο Δικαιούχος-κάτοχος θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει άμεσα.
Ο Δικαιούχος της κάρτας Αλληλεγγύης με την χρήση του Μυστικού Προσωπικού Αριθμού (PIN), μπορεί:

 • μέσω της ηλεκτρονικής τερματικής συσκευής που είναι εγκατεστημένη στην Επιχείρηση (POS), να πραγματοποιεί αγορές άμεσης χρέωσης.
 • μέσω των ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας, να πραγματοποιεί:

Ερώτηση υπολοίπου – Εκτύπωση Mini statement με τις πρόσφατες συναλλαγές του (έως 7 το πλήθος).
Αλλαγή PIN κάρτας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες σίτισης του προγράμματος για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και της Ακραίας Φτώχειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του Δήμου μας.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ωράριο Λειτουργίας των ΚΕΠ της πόλης μας είναι: ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 20:00 και ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 – 14:00, ενώ των αποκεντρωμένων ΚΕΠ του Δήμου ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 – 15:30.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα