30.12.2014 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (Foto)

30122014 2Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου Μυλωνά συνεδρίασε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και τρία εκτός αυτής.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:

 • «Επιστροφή αχρεωστήτος καταβληθέντων ποσών», με εισηγητή τον κ. Δημήτριο Κρουσοράτη, αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

 • «Έγκριση 1ου ΑΠΕ ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού πίνακα του έργου “Συντήρηση επισκευή κρηπιδότοιχων Δ.Ε. Φλώρινας”», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Σταύρου και Καρυπίδης, ψήφισαν κατά.

 • «Επιστροφή λόγω αυτόματης ανάκλησης χρηματοδότησης», με εισηγήτρια την κ. Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 – 31/12/2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγήτρια την κ. Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015¨», με εισηγήτρια την κ. Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 • «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012¨», με εισηγήτρια την κ. Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Σταύρου ψήφισε κατά.

 • «Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους, για την Επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Κεσίδου Αφροδίτη, Διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.

Ομόφωνα ορίστηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Λουκάς και Τσορμπάρης και ως αναπληρωματικά οι κ.κ. Ζαέκης και Σερίδης.

 • «Σχετικά με έγκριση της υπ. αριθμ. 125/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον πίνακα οικονομικής Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Ελένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 • «Αλλαγή χρήσης του με αριθ. 3 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς», με εισηγήτρια την κ. Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 • «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας, της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγήτρια την κ. Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 • «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων», με εισηγήτρια την κ. Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Σταύρου, Καρυπίδης και Ακριτίδης ψήφισαν κατά.

 • «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικού – Τακτικοποιητικού πίνακα του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

30122014 3

 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ¨», με εισηγήτρια την κ. Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς η κ. Σταύρου ψήφισε κατά.

 • «Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών, πλατειών, συνοικισμών, κτιρίων (τιμητικών διακρίσεων)», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο.

Ομόφωνα ορίστηκε η επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. Αριστείδου, Σίπκα, Καρυπίδη, Στεφανόπουλο και Μούζα ως τακτικά μέλη, με τους κ.κ. Μούσιου, Γαϊγάνη- Τίτα, Ακριτίδη, Κουγιουμτζόγλου και Χρυσοχοϊδου ως αναπληρωματικά.

 • «Συγκρότηση επιτροπής ορισμού θέσεων περιπτέρων», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο.

Ομόφωνα ορίστηκαν οι κ.κ. Απιδόπουλος, Θεοφανίδης, Γκέκτσης, Γκιουλέκας και Νεοκαζιώτη, με αναπληρωτές τους τουςκ.κ. Καρακόλη, Ζαέκη, Καρυπίδη, Τζέτζη και Παπά.

 • «Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 362/2014 (ΑΔΑ:ΒΑΖ0ΩΗΙ-3ΓΝ) «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας» σύμφωνα με το Ν. 4307/14(ΦΕΚ 246/15-11-2014 τεύχος Α΄)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

 • «Αποδοχή παραχώρησης κατά χρήση και εκμετάλλευση ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα