31.03.2015 – Συνεδρίασε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (Foto)

30032015 1ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Όλγας Μούσιου- Μυλωνά, συνεδρίασε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με σαράντα ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι: «Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Λ. Ελευθερίας και Λ. Αβέρωφ».
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρασάικος Τραϊανός, Ρόζας Κωνσταντίνος και Παπασωτηρίου Σταύρος δήλωσαν «παρών».
2. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
3. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
4. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
5. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
7. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
8. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
9. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
10. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
11. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
12. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
13. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
14. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
15. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

30032015 2

18. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
21. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
22. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
23. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
24. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
25. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
26. «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2014», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
27. «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2014», με εισηγήτρια την κα Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα, Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
28. «Έγκριση της με αριθμ. 22/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τον καθορισμό ζώνης παραχώρησης χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις παραποτάμιες όχθες του ποταμού Σακουλέβα και διευκρινήσεις επί των τμημάτων κοινοχρήστων χώρων στους οποίους θα επιτρέπεται η χρήση», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
29. «Έγκριση της με αριθμ. 23/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για χορήγηση ή μη αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων επί των στοών της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Ρασάικος Τραϊανός ψήφισε κατά.
30. «Έγκριση της με αριθμ. 27/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων στη Στοά Σπυράκη», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Η συζήτηση του θέματος ομόφωνα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
31. «Έγκριση της με αριθμ. 28/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας στάθμευσης ποδηλάτων και την τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα, καθώς ο κ. Ρασάικος Τραίανός δήλωσε «παρών».
32. «Έγκριση της με αριθμ. 29/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέφτη», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
33. «Έγκριση της με αριθμ. 30/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση κάγκελου σε έξοδο φροντιστηρίου», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
34. «Έγκριση της με αριθμ. 31/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για αποχαρακτηρισμό χώρου στάθμευσης», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Ρασάικος Τραϊανός δήλωσε «παρών».
35. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα υγείας 2015», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
36. «Συνδιοργάνωση μουσικοθεατρικής εικαστικής παράστασης με την ομάδα Αγγλικής Λογοτεχνίας του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας και τη Σχολή Καλών Τεχνών του ΠΔΜ», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
37. «Έγκριση χρήσης από το Δήμο Φλώρινας της υπηρεσίας τουριστικής προβολής», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
38. «Παροχή κυπέλλων και μεταλλίων για τους αγώνες στίβου Γυμνασίου-Λυκείου», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
39. «Επιχορήγηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
40. «Πανηγυρικός εορτασμός της Ζωοδόχου Πηγής στις 17 Απριλίου 2015 στην Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
41. «Έγκριση της με αριθμ. 39/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε δικαστικές ενέργειες για την απόδοση της κυριότητας στον Δήμο του υπ’ αριθμ. 15 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρασάικος Τραϊανός, Ρόζας Κωνσταντίνος και Παπασωτηρίου Σταύρος δήλωσαν «παρών».

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα