Αποτελέσμα – πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σ.Ο.Χ. 2/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103, Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ    Για αναλυτική προβολή του πίνακα κατάταξης κάντε κλικ εδώ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102, Ειδικότητα : ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)    Για αναλυτική προβολή του πίνακα κατάταξης κάντε κλικ εδώ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101, Ειδικότητα : ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    Για αναλυτική προβολή του πίνακα κατάταξης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα