Δ.Τ. – Απάντηση του Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας σε επιστολή του συμβούλου της Δημ. Κοινότητας κ. Χάτζιου Μιχαήλ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κύριε Χάτζιο,
Λυπούμαστε πολύ που παραλάβαμε αυτή την επιστολή από Έλληνα πολίτη και δημότη Φλώρινας, διότι από το περιεχόμενό της καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο αποστολέας αγνοεί τις αντικειμενικές συνθήκες της πατρίδας μας την τρέχουσα συγκυρία. Είναι γνωστό σε όλους ότι έχουν επιβληθεί τα capital controls στην Ελλάδα και οι επιχειρηματίες ασφαλτικών αδυνατούν να εισάγουν την πρώτη ύλη του ασφαλτομίγματος. Σας ενημερώνουμε ότι τον Σεπτέμβριο, μόλις βελτιώθηκε το θέμα εισαγωγής προϊόντων και κατάφεραν οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες να μας προμηθεύσουν με ψυχρή άσφαλτο, προχωρήσαμε στην επισκευή και συντήρηση των κατεστραμμένων σημείων του οδοστρώματος (λακούβες), με τις δυνατότητες του εργατικού προσωπικού που έχουμε ως Δήμος Φλώρινας. Ως ενεργός πολίτης και αιρετό μέλος του Δήμου Φλώρινας σίγουρα γνωρίζετε ότι εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, ο Δήμος μπορεί να διαθέσει μόνο τρεις υπαλλήλους για την επισκευή του οδοστρώματος. Επίσης η έλλειψη κρατικής επιχορήγησης προς τους Δήμους και η μείωση των ΚΑΠ δεν παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού για την καθολική αποκατάσταση του προβλήματος. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Φλώρινας κρίνονται ασύμφορες και αναποτελεσματικές, καθώς η έναρξη κατασκευής του έργου της τηλεθέρμανσης απαιτεί την εκσκαφή όλων των δρόμων για την τοποθέτηση των αγωγών διανομής θερμού ύδατος στις οικοδομές.
Παρ’όλα αυτά ο Δήμος Φλώρινας με τα μέσα και τις δυνάμεις που διαθέτει προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
Νικόλαος Μουρατίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα