Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

24092015 2Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κα Μούσιου-Μυλωνά Όλγα πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015.
Η πρώτη ειδική συνεδρίαση αφορούσε στην έγκριση απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Φλώρινας, με εισηγητή τον κ. Μπαρδάκα Χρήστο Αντιδήμαρχο Φλώρινας σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Κατερίνα και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

Η δεύτερη και τακτική συνεδρίαση είχε τα ακόλουθα δώδεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 153/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.», με εισηγητή τον κ. Μπαρδάκα Χρήστο Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
2. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Καρακόλη Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισε κατά.
3. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Καρακόλη Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
4. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Καρακόλη Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
5. «Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 398/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μπαρδάκα Χρήστο Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Φιλιππίδου-Παλτατζή Παναγιώτα, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Κατερίνα και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.

6. «Έγκριση της με αριθμ. 90/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με το αν υπάρχει καταπάτηση δημοτικής αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, ΑντιδήμαρχοΦλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
7. «Έγκριση της με αριθμ. 91/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες στην οδό Κωτσοπούλου 5», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.8. «Έγκριση της με αριθμ. 92/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για θέση ΑμεΑ», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
9. «Έγκριση της με αριθμ. 93/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες στην οδό Δημοκρίτου – Γρηγ. Ξενόπουλου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση της με αριθμ. 94/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες στην οδό Φούφα Παπαδά 2», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
11. «Έγκριση της με αριθμ. 95/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέπτη στην Τ.Κ. Πολυποτάμου», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση της με αριθμ. 96/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φλώρινας σχετικά με γνωμοδότηση για τοποθέτηση καθρέπτη στην Τ.Κ. Κάτω Κλεινών», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

 

24092015 1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα