Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 με τριάντα ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Υπό την προεδρία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Βοσκόπουλου Ιωάννη πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 με τριάντα ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 28/2015 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 – 31/12/2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Νικόλαο Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
2. «Κατανομή ποσού 146.270,00 Ευρώ (καθαρό 146.050,59 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
3. «Μίσθωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για φύλαξη ανεπιτήρητων ζώων (αιγοπρόβατα)», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Δόντσου Νικόλαος του Ευθυμίου)», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Μαλέλης Παντελεήμων του Ευαγγέλου)», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Σερβίνης Σταύρος του Ιωάννη)», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Τσιλεμάνης Χρήστος του Βασιλείου)», με εισηγητή τον κο Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

8. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 300/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψήφία, καθώς ο κ. Παπασωτηρίου Σταύρος ψήφισε κατά.

9. «Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015», με εισηγητή τον κο Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Οριστική παραλαβή του έργου ¨Αποξήλωση, συσκευασία και τελική διάθεση στοιχείων αμιάντου στεγάστρου δημοτικής αγοράς¨ με Ανάδοχο τον κ. Καφεστίδη Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε. προϋπολογισμού 40.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 39.200,00 €», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου ¨Αποκατάσταση παλιού Γυμνασίου Βεύης¨», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨Ανάπλαση χώρου πρώην Ζωολογικού Κήπου¨», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

14. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 119/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
15. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 120/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 121/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 133/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
18. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 327/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
19. «Ανάκληση-ακύρωση της με αριθ. 329/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
20. «Τροποποίηση της με αριθ. 235/2012 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος και Κασκαμανίδης Χρήστος δήλωσαν «παρών».

21. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 98/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
22. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 99/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για καθρέπτες», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
23. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 100/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για κολωνάκια», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
24. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 102/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
25. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 103/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
26. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 104/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για καθρέπτη», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
27. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 105/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για πινακίδες, ρύθμιση κυκλοφορίας, καθρέπτες», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας.
28. «Διάθεση δημοτικών ποδηλάτων στον Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
29. «Εορτασμός 103ης επετείου απελευθέρωσης της Φλώρινας», με εισηγητή τον κο Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
30. «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΕΛ.ΑΣ. Φλώρινας για ενδεχόμενη κατάργηση των Αστυνομικών Τμημάτων Βεύης και Κάτω Κλεινών και τη συγχώνευσή τους με το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας στο πλαίσιο Καλλικρατικών Δήμων», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

31. «Ένταξη νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016», με εισηγητή τον κο Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος και Κασκαμανίδης Χρήστος δήλωσαν «παρών».

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα