Δ.Τ. – Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του διασυνοριακού προγράμματος «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ», με συμβολική ονομασία «ENERGYNET» την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015

05102015 1Η πρώτη τεχνική συνάντηση του διασυνοριακού προγράμματος «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ», με συμβολική ονομασία «ENERGYNET», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015 στους χώρους της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας.
Πρόκειται για ένα διασυνοριακό έργο στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Φλώρινας μετά από την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013, υποβάλλοντας προτάσεις στα μέτρα της πρόσκλησης, τον Αύγουστο του 2013.
Οι συνεργαζόμενοι εταίροι οι οποίοι συμμετέχουν είναι από την Ελλάδα οι Δήμοι Ηράκλειας και Βισαλτίας Σερρών και από τη FYROM οι Δήμοι Veles και Prilep.
Το έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA “Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013”, αφορά στη δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες, και αποσκοπεί στην από πλευράς τους υιοθέτηση των αρχών της αειφορικής ενέργειας και την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδιασμών και εφαρμογή των ανάλογων πρακτικών.
Σκοπός του έργου, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων από πλευράς του Δήμου, καθώς και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών και η προστασία του περιβάλλοντος.
Στην πρώτη τεχνική συνάντηση συμμετείχαν από το Δήμο Φλώρινας ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Μπαρδάκας, από το Δήμο Ηράκλειας ο Δήμαρχος κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, η Δήμαρχος Βισαλτείας κ. Αγνή Δουβίτσα, ο Δήμαρχος του Veles κ. SlavchoChadiev, εκπρόσωποι του Δήμου Prilep, οι υπεύθυνοι των έργων του κάθε Δήμου, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος του έργου κ. Ορφέας Κάνουρας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην πορεία του έργου, στο χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων του κάθε εταίρου, ενώ συζητήθηκαν και οι λεπτομέρειες της επόμενης συνάντησης.
Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Φλώρινας, υλοποιεί πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ένα δεύτερο διασυνοριακό έργο το οποίο αφορά στην ανάπλαση του ζωολογικού κήπου, ενώ θα υποβάλει και προτάσεις για ένταξη νέων έργων και στην επόμενη πρόσκληση η οποία θα ανοίξει σύντομα, ώστε αξιοποιώντας το πρόγραμμα να υλοποιηθούν ακόμα περισσότερα έργα στο Δήμο.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα