Δ.Τ. – Συνεδρίασαν οι Επιτροπές Κατανομής και Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου (Ε.Α.Π.)

15102015 1Συνεδρίασαν μετά από τρία χρόνια, οι Επιτροπές Κατανομής και Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Πόρου (Ε.Α.Π.), προκειμένου να αποφασίσουνγια την κατανομή των κονδυλίων του έτους 2013, ύψους περίπου τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 08 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα, και της Επιτροπής Παρακολούθησης στην Κοζάνη την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015, όπου και στις δύο συμμετείχε ο Δήμαρχος Φλώρινας και πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος.
Το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι περίπου είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (25.000.000,00€), εκ των οποίων τα 5.000.000,00€ περίπου ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, και τα υπόλοιπα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κατανομής ζητήθηκε να υπάρξει και η κατανομή του έτους 2014, προκειμένου να προχωρήσουν οι Δήμοι στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό τους, κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό από το αρμόδιο Υπουργείο και τη ΔΕΗ, και αναμένεται νέα συνεδρίαση μέσα στον Δεκέμβριο του 2015.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Δήμαρχος Φλώρινας σε δηλώσεις του προς τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης είπε:
«Την προηγούμενη εβδομάδα, συνεδρίασε η Επιτροπή Κατανομής του Τοπικού Πόρου, όπου συμμετείχαμε όλα τα μέλη και συζητήσαμε την κατανομή του ποσού του 2013, ενώ ζητήσαμε να συζητηθεί και η κατανομή του έτους 2014, αφού ήδη γνωρίζουμε τα ποσά τα οποία προβλέπονται για το έτος αυτό.
Για εμάς, ως Δήμος Φλώρινας, είναι σημαντικό το ποσό του Τοπικού Πόρου, διότι με τα χρήματα αυτά, προχωράμε και υλοποιούμε σημαντικά έργα για την περιοχή μας,καθώςεκπονούμε και μελέτες με τις οποίες μπορούμε να απορροφήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Σήμερα, συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Πόρου, η οποία αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου και είναι αυτή που αποφασίζει για τα έργα τα οποία προτείνονται από τους Δήμους και την Περιφέρεια, εάν εντάσσονται στη λογική του αναπτυξιακού πόρου, αν είναι σύμφωνα με το νόμο και αν πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίησή τους. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από τις προτάσεις των έργων και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και σήμερα και στο μέλλον».

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα