Δ.Τ. – Συνεδρίασε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

11112015 11Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Μούσιου-Μυλωνά Όλγας και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας, κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με είκοσι δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη και ένα εκτός αυτής.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα είναι:
«Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Ευαγγέλου Νικόλαο, πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και τη θέση του κ. Ρασάικου Τραϊανού που παραιτήθηκε, έλαβε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσιώκας Μιχαήλ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. «Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φλώρινας προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
2. «Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Φλώρινας προς τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Παναγιώτας Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
3. «Μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
4. «Μείωση μισθωμάτων κυλικείων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Παναγιώτας Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
5. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Παναγιώτας Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας.Η κα Αναστασοπούλου Αικατερίνη έλαβε τη θέση του κ. Χρυσικού Μιχαήλ και ο κ. Αποστολίδης Χρήστος τη θέση της κας Τσοτάκη Αικατερίνης.
6. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Δάικος Λάζαρος του Ζήση)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
7. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Δημητριάδης Βασίλειος του Συμεών)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
8. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Γρηγοριάδης Στέφανος του Ζήση)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
9. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Ευαγγέλου Μαγδαληνή του Βασιλείου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
10. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Μαυρίδη Ιωάννη του Κων/νου)», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
11. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 321/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Καρυπίδης Νικόλαος, Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη και Τορλαχίδης Θεόδωρος ψήφισαν κατά.
12. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο ¨Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πράσινου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου ¨ προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 €», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
14. «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου ¨Ανάπλαση κτιρίων, χώρου πράσινου και παιδικής χαράς έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου¨, προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 €», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης Θεόδψρος ψήφισε κατά.
15. «Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφ’ιστηκε ομόφωνα.
16. «Παραλαβή και έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης: ¨Αρχιτεκτονική μελέτη – φάκελος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής μεταλλικών στεγάστρων πλατείας Γ. Μόδη Φλώρινας¨ του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
17. «Παραλαβή και έγκριση μελέτης: ¨Στατική μελέτη μεταλλικών στεγάστρων πλατείας Γ. Μόδη Φλώρινας¨ του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Τάνιας Γραμματικού, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, καθώς η κα Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισε κατά.
18. «Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικής κτηνοτροφικής εγκατάστασης», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
19. «Αιτήσεις Δασικών Συνεταιρισμών Ακρίτα για παράταση χρόνου υλοτομίας των δασοσυστάδων 2η, 6η και 1β του δημοτικού δασοκτήματος Ακρίτα», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
20. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού, Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας ¨ΠΗΓΑΣΟΣ¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Σεχίδης Θεόφιλος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.
21. «Ένταξη νέου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το θλεμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Παπασωτηρίου Σταύρος, Ρόζας Κωνσταντίνος, Σεχίδης Θεόφιλος, Καρυπίδης Νικόλαος και Σταύρου-Λιθοξοΐδου Αικατερίνη ψήφισαν κατά.
22. «Σχετικά με την έγκριση διενέργειας ¨Προμήθεια τροφίμων 2016» του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, προϋπολογισμού 209.534,36 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα