Δ.Τ. – Συνεδρίασε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Υπό την προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Μούσιου-Μυλωνά Όλγας συνεδρίασε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με δεκαεφτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Σχετικά με αίτηση του κου Ευάγγελου Γούλιου του Προδρόμου για ενοικίαση χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων οπωρολαχανικών που ενοικιάζει στη στοά της Δημοτικής Αγοράς Φλώρινας και επιστροφή προηγούμενων δημοτικών τελών», με εισηγητή τον κ. Αντώνιο Σίπκα, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ.60/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με Ε΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας» , με εισηγητή τον κ. Παναγιώτη Μαβίδη, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Τορλαχίδης καταψήφισε και οι κ.κ. Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος και Ρασάικος Τραϊανός δήλωσαν «παρών».
3. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 2θ, 6α, 6β, 6γ και 7ε του Δημοτικού δάσους Ακρίτα», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας¨», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Παναγιώτας Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. «Ίδρυση αυτόνομου συμβουλίου σχολικής κοινότητας 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Φλώρινας και αυτόνομη χρηματοδότησή του», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
6. «Παραχώρηση χρήσης μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Ατραπού στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο ¨ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ, για ένα έτος», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
7. «Σχετικά με τον ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Απιδόπουλο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
8. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 252/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Χρήστο Μπαρδάκα, Αντιδήμαρχο Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι Παπασωτηρίου Σταύρος, Καρυπίδης Νικόλαος, Ρασάικος Τραϊανός και Κασκαμανίδης Χρήστος ψήφισαν κατά.
9. «Έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε αδειοδοτημένο κατάστημα ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ¨ του κου Αβραμόπουλου Παύλου του Αχιλλέα στην οδό Π. Μελά 12», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
10. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
11. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
12. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
13. «Έγκριση Ανανέωσης – Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Μιχαήλ Καρακόλη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας
14. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 164/2015 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινα που αφορά στη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
15. «Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
16. «Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης για χρήση», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
17. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου», με εισηγητή τον κ. Αριστείδη Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα