Δ.Τ. – Τροποποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΦ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φλώρινα, 29-01-2016

Τροποποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΦ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας. Έτσι, τη θέση του προέδρου ανέλαβεο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος κ. Αντώνιος Ζαέκης, ενώ τη θέση του αντιπροέδρου ο κ. Κωνσταντίνος Γαζέας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα